Sikkerhed - for børnenes skyld

Kommunale legepladser kigges efter i sprækkerne

BRØNDERSLEV:Legepladser på skoler, i fritidsordninger, børnehaver og hos dagplejere tjekkes lige nu i hele kommunen. Arbejdet forventes at være færdigt i efteråret, og formålet er at gøre legepladserne så børnesikre som muligt. I spidsen for projektet står Brønderslev Kommunes sikkerhedsleder, Knud Erik Sørensen, samt byggesagsbehandler Per Møller fra teknisk forvaltning. - Vi giver ikke legepladsen en godkendelse, men vi kontrollerer den ud fra de danske standarder med det formål at lave legepladsen så sikker som mulig. Vi siger ikke, at vi kan gøre den hundrede procent sikker, understreger Knud Erik Sørensen. - Hensigten med arbejdet er desuden, at personalet i institutionerne og i dagplejen kan føle sig trygge ved legepladsen, når vi har gennemført kontrollen. Så lever den op til de gældende spilleregler. Den omfattende legepladskontrol er resultat af en beslutning i sikkerhedsudvalget for børne- og kulturområdet. Beslutningen er, at legepladserne skal leve op til Dansk Standards bestemmelser. Per Møller og Knud Erik Sørensen inspicerer legepladserne ved skoler og daginstitutioner, mens dagplejens sikkerhedsgrupper tager sig af kontrollere dagplejernes legepladser. Legefælder - De fleste ulykker på legepladser er faldulykker. Derfor ser vi blandt andet på faldhøjder, og om man har lavet foranstaltninger for at undgå fald, fortæller Knud Erik Sørensen. - Vi ser på, om man har konstrueret rækværk på den rigtige måde, om trappen til rutchebanene har den rigtige hældning, og om gelænderet er udført rigtigt. Vi ser også, om man har et faldunderlag. Mens græs er betonhårdt og bandlyst under gynger og legetårne, er sand eller træflis brugbare løsninger. Ud over faldhøjde og faldunderlag tjekker Knud Erik Sørensen også klemfælder - steder, hvor børnene kan få hoveder, fingre eller hættesnor i klemme. Hvis nogle af legeredskaberne er behæftet med mange fejl eller er direkte farlige, får lederen af institutionen straks besked, og legeredskabet lukkes, indtil fejlen er udbedret. Efter en inspektion på legepladsen får daginstitutionen eller skolen en rapport. Rapporten fortæller klart og tydeligt, hvad der skal ændres, og Knud Erik Sørensen og Per Møller stiller sig desuden til rådighed med gode råd og vejledning. Nogle ting kan udbedres med få midler, mens andre kræver, at institutionen må grave dybt i pengekassen. - Vi ser typisk fejl og mangler ved legeredskaber, der tidligere er lavet på en forældreaften. Men fejl kan altså også forkomme på færdigfabrikerede legeredskaber, og i disse tilfælde kontakter vi fabrikanten. Skepsis De to sikkerhedsfolk møder af og til skepsis, når de færdes på legepladsen med måleredskaber og "røntgenøjne". - Men vores holdning er, at selv om der ikke er sket uheld på en legeplads i 25 år, skal vi alligevel gøre det så godt, vi kan, for at undgå ulykker. Knud Erik Sørensen understreger i den forbindelse, at Dansk Standard også gælder, når talen falder på ejelaugenes legepladser. Og han opfordrer ligeledes private til at være opmærksom på klem- og faldfælder, når legepladsen hjemme i haven skal indrettes - for børnenes skyld. Han kan i den forbindelse anbefale internetadressen: www.legepladssikkerhed.dk. Et legeredskab, der ikke lever op til standardbestemmelserne, er det populære bildæk, hængt op i et reb i et træ. - Gyngen må ikke kunne ramme træet - faktisk skal der være 40 centimeter mellem gynge og træ, når gyngen svinger maksimalt, og det kan aldrig lade sig gøre. Så den type gynger kasserer vi. Knud Erik Sørensen konstaterer, at ønsket om at gøre en legeplads pænere ikke altid kan forenes med sikker leg for småbørnene. - Tilpasser man en eksisterende legeplads, så den får de rette sikkerhedsafstande og faldunderlag, bliver man måske nødt til at fjerne alt græsset. Så smukt og sikkert er ikke altid foreneligt. Hvad skal man så vælge? For mit vedkommende er svaret ikke vanskeligt - sikkerheden må kommer frem for alt, slår han fast.