Sikkerhed for vand

Der er nu ekstra stor sikkerhed for, at der kommer vand ud af hanerne, når forbrugerne under Kølvring Vandforsyning har brug for det.

Vandforsyning 13. februar 2011 07:18

For at øge forsyningssikkerheden til de cirka 50 husstande i Kølvring-området sydvest for Aabybro er der blevet lavet en ekstra vandledning. Den går fra Vestergårdsvej og til forsyningsledningen til Fristup. Så kan der hentes vand herfra, hvis der skulle ske brug på hovedledningen fra Aabybro til Kølvring. Det kan i nødstilfælde også gavne forbrugerne i Birkelse, Ryaa og Vedsted Kær. Det fortalte vandforsyningens formand, Lars Kristensen, på den årlige generalforsamling. Han kunne så i øvrigt glæde sig over, at der ikke har været et eneste brud på ledningsnettet hele sidste år. Formanden fortalte, at der blev solgt 27.334 kubikmeter vand sidste år, og at vandet - stadig - var af fineste kvalitet. - Vi kan nu ikke længere sige, at vi kun får vand fra Vildmosevandværket, idet Aabybro Vandforsyning også bruger deres eget vandværk på Kærvej til at levere vand til os. De bruger begge vandværker, så de får den bedste drift og undgår at pumpe hårdt fra nogle af boringerne, så de ikke trækker skadelige stoffer ud af jorden. Og de har lavet en kæmpe vandtank på Kærvej, så deres pumper kan køre optimalt med et meget lille strømforbrug, fortalte Lars Kristensen. Regnskabet blev gennemgået af kasserer John Larsen, som oplyste, at vandforsyningen havde haft en omsætning på 376.538 kr. og sluttede året med et overskud på 45.225 kr. og en formue på 382.962 kr. Jørgen Slot og John Larsen blev genvalgt til bestyrelsen, og Per Østerrøgild blev valg som bestyrelsessuppleant. På revisorposten var der også genvalg til Bjarne Jensen, og Frank Larsen blev valgt som revisorsuppleant.

Nyheder udvalgt til dig
Henter artikler...

Nordjyske Plus

Henter artikler...