Hospitaler

Sikkerhed på sygehuse øges

Mere videoovervågning efter bombesprængning på sygehus

AALBORG:Både på Aalborg Sygehus Nord og Syd sættes der i disse dage ydeligere videokameraer op for at suplere de kameraer der sidder der i forvejen. Det sker som reaktion oven på den voldsomme eksplosion på Sygehus Nord fredag, 8. januar. - Vi vil netop af hensyn til sikkerheden ikke fortælle præcist, hvor mange kameraer vi sætter op og hvor de sidder henne, siger Rudi Madsen, der er teknisk chef for sygehusene. Udover de ekstra kameraer bliver der nu også tilsluttet computere til kameraerne, således at man kan lagre optagelserne. Hidtil har de blot fungeret som overvågning og af samme årsag har man heller ingen billeder af den person, der har placeret bomben på sygehuset. Sikkerheden bliver øget på yderligere to punkter; om natten vil der være flere døre der bliver låst og vægterne vil gå flere runder og således hyppigere dukke op på sygehuset. - Jeg tror, at vi med disse tiltag har fundet et fornuftigt kompromis, siger Rudi Madsen. - Vi har øget sikkerheden markant uden at hverken personale, patienter eller pårørerende kommer til at mærke alverden til det i dagligdagen. Vores grundholdning er stadig at sygehusene skal være åbne og tilgængelige. Rudi Madsen fortæller, at man har nogen yderligere tanker om, hvordan man kan øge sikkerheden på lidt læneger sigt, men kan endnu ikke afsløre hvad de tanker går ud på. - Vi må først evaluere de nuværende tiltag og herefter kan vi så vurdere om der skal mere til.