Redningsvæsen

Sikkerhed som førsteprioritet

Det summer af liv og glade mennesker på de nordjyske strande i disse dage. Glade mennesker, der kaster sig ud i bølgen blå uden at tænke nærmere over, at havet kan være en farlig legekammerat. I langt de fleste tilfælde går badeturen da også godt, men når uheldet en sjælden gang er ude – som det desværre har været det flere gange i denne sommer – er det rart at vide, at hjælpen er nær. Men det er åbenbart spørgsmålet, om den rent faktisk er det. Noget kunne tyde på, at der er gået kassetænkning i redningsaktionerne på havet. I Løkken råder Falck over en redningsbåd, der kan være fremme på den lokale strand inden for fem minutter, men paradoksalt nok er det ikke denne båd, der bliver tilkaldt, når ulykken er ude, men derimod en båd fra Farvandsvæsenet i Hirtshals. Enkelte gange kan det også være en helikopter fra Aalborg. Det forholder sig nemlig således, at politiet har pligt til at alarmere Søværnets Operative Kommando (SOK), når nogen er i havsnød. Beredskabschef Knud Børge Møller fra Hjørring beskylder i den forbindelse politiet for kassetænkning, men politiinspektør Kurt Bech-Madsen fra Hjørring Politi sender aben videre til SOK, og herfra lyder det da også, at søredning er en statslig opgave. Hos Falck i Nordjylland er kontraktchef Torben Christensen godt klar over, at det formelt er SOK, der står med ansvaret i forbindelse med søredninger, men påpeger dog samtidig, at de kystnære områder bliver betragtet som en gråzone. Lov skal naturligvis være lov, men området er tilsyneladende uden helt klare regler i øjeblikket, og derfor kunne den aktuelle sag fra Løkken være en god anledning til at gå loven efter. Desuden er der i det givne tilfælde ikke engang tale om, at der skal investeres i nyt udstyr. Nej, udstyret – i dette tilfælde en redningsbåd - er kun fem minutter borte. Det, der skal til, er altså blot en granskning af reglerne på området og følgelig en ændring af dem, så der kan komme en frisk havbrise af fornuft ind over redningsaktionerne, således at sikkerheden atter kan få førsteprioritet. At kroner og øre i den grad hidtil er kommet forud for menneskeliv er ganske ubegribeligt.