Sikkerheden er forbedret

SÆBY:Trafiksikkerheden på Brolæggervej og adgangsforholdene ved Sæby Skole Syd, Brolæggervej Børnehave og Børnegården i området er blevet forbedret. Sæby Kommune har gennemført en række tiltag for at gøre forholdene omkring de to børneinstitutioner og skolen mere trafikvenlige for alle trafikanter, både og bilister. Det har betydet en væsentlig forbedring af de trafikale problemer, der hidtil har været med aflevering af børn ved skole og børnehaver. Et stort ønsker fra institutionerne er gået i opfyldelse. De nye stier og en ny ”buslomme” på Brolæggervej tages i brug efterårsferien. Politiet vil i øvrigt de første par dage efter efterårsferien være til sted for at vejlede. Nu kan forældre i bil aflevere deres børn ved ”buslommen”, hvor der er standsninsforbud, men tilladt af afsætte og optage passsager - restriktioner, der overholds, så trafikken ikke går i stå. Fra ”buslommen” er der anlagt en belyst sti til skolegården. Der er i øvbrigt fortsat mulig at parkere på skolenns p-plads, hvis man ønsker at følge sit barn ind i skolen. Sæby Skole ønsekr dog at stramme op omkring færdslen på skolens p-plads. Det har nemlig længe været et problem, at der parkeres på vejen og ved skolens containerplads. Det understreges, at parkering skal foregå på p-pladsen og ikke andre steder. På Brolæggervej Børnehave og Børnegården glæder man sig også over de forbedrede trafikforhold. Der er blevet anlagt en sti fra Karetmagervej til børnehaven og en ny vej fra børnehaven til Børnegården. Dermed er det blevet muligt for beboerene syd for Brolæggervej både at gå og cykle til de to børneinstitutioner uden at komme ud på den stærkt trafikerede Brolæggervej. Ændringerne omfatter også en række andre elemneter.Således er indkørslen tilBørnegården flyttet, så Brolæggervej Børnehave og Børnegården nu har fælles indkørsel fra Brolæggervej. Samtidig er der ved etablering af bump blevet lavet fartdæmping med 40 km i timen som højeste hastighed.