Sikkerheden halter på skolerne

Ikke penge nok til at opfylde lovkrav om arbejdsmiljø og sikkerhed på nedslidte skoler

DRONNINGLUND:Utidssvarende installationer i faglokalerne, mange direkte ulovlige, er langt fra noget særsyn i kommunens skoler. En rapport, udarbejdet af skolerne i samarbejde med arbejdsmiljø- og sikkerhedsleder Lone Fiil, viser, at mange forhold er kritisable. Især fysik, sløjd- og hjemkundsskabslokaler lever ikke op til lovens krav og nutidens standard. For dårlig udsugning og elektriske installationer, der ikke er gnistsikrede, selv om der er gasledninger i samme lokale, er et problem, der går igen. - Det er ikke sådan, at jeg har mareridt om, at jeg burde lukke lokalerne, siger skoleinspektør Bent Jørgen Larsen fra Hjallerup Skole. - Hvis lærerne tænker sig godt om, kan de flytte undervisningen til andre lokaler, eller der kan være forsøg, man må undlade for ikke at komme galt afsted. Men det er naturligvis ikke optimalt. Han erkender, at der gennem længere tid har været større eller mindre mangler, som man har svært ved at få has på. - Vedligeholdelseskontoen døjer med at strække til 9500 kvadratmeter, siger han og peger dermed på det centrale problem. Skolerne vil meget gerne have forholdene i orden, men der er ikke økonomi til det. Tidligere fik hver skole et fast kronebeløb pr. kvadratmeter til vedligeholdelseskontoen, men i 1988 blev beløbet fastfrosset og blev for Hjallerup Skoles vedkommende stående på 200.000 kroner. Derfor må man vælge, hvad der er vigtigst, og ting som maling af lokaler eller forbedring af akustikken må vente. For afdelingsleder Christian Christensen, der har ansvaret for arbejdsmiljø og sikkerhed på Dronninglund Skole, er problemerne de samme. Men han pointerer, at lovgivningen har ændret sig, blandt andet omkring ventilation. - Der er kommet nye regler, som vi først har fået kendskab til inden for det seneste år. Havde der ikke været en lov, tror jeg ikke, at fysiklæreren havde oplevet det som et problem. Det er ikke sådan, at det er farligt. På Dronninglund Skole er man allerede gået i gang med at forbedre forholdene. I sløjdlokalerne er alle maskiner blevet sikret med afskærmning og centrallåse. Det har der ikke været krav om før. Og der er indkøbt en særlig vogn til kemikalieaffald i fysiklokalet. Ting, som skolens budget kan bære. - Vi prøver at vise vores gode vilje til at afhjælpe de forhold, og så håber vi på hjælp til de hårde ting, siger Christian Christensen.