Lokalpolitik

- Sikkerheden i fare

NORDJYLLAND:Skræmmebilledet for underdirektør Karsten Kolding i Rådet for Større Færdselssikkerhed er en situation, hvor en landevej går gennem flere kommuner, men hvor de måske ikke er alle kommunerne, der salter når det er glat. Derfor gør rådet for tiden alt for over for politikerne at pege på de problemer, der kan ligge i den forestående strukturreform. - Vi har veje, der passerer gennem syv-otte kommuner. Spørgsmålet er, om vi på en vinterdag kan risikere, at det måske kun er fem af kommuner, der salter, mens de øvrige intet gør. Jeg mener, at alle advarselslamper bør være tændt i forbindelse med strukturreform. Det er vigtigt, at der ved reformen sker en koordinering mellem kommunerne, og det prøver vi at påpege over for de politikere, som vi har kontakt med, siger Karsten Kolding. Han ser dog også muligheder i reformen: - Strukturreformen kan være en chance for vedrørende trafiksikkerhed at skabe et bedre samspil, end der er i dag. Dannelsen af større kommuner giver nogle muligheder. Den er i dag sådan, at spørgsmål om trafiksikkerhed i dag i en kommune havner på noget, der ligner et kvart skrivebord, men her kan der ske en styrkelse af indsatsen i den enkelte kommune. Karsten Kolding nævner, at Rådet for Større Færdselssikkerhed har kontakt med de ministerier, der arbejder med strukturreformen. Det er bl.a. Indenrigsministeret, Trafikministeriet og Justitsministeriet. Samtidig drøfter rådet også spørgsmål om trafiksikkerhed med amts- og kommunalpolitikere.