Sikkerheden på atomkraftværker i fare

MALMØ:Sikkerheden på svenske atomkraftværker kan komme i fare, hvis ikke den svenske Kärnkraftinspektion, SKI, får tilført flere penge. Det kom frem i går i et brev til regeringen i Stockholm gengivet i avisen Sydsvenska Dagbladet. Kärnkraftinspektionen skriver, at den ikke er i stand til at gennemføre tilstrækkelig og nødvendig kontrol hverken med atomreaktorer eller med atomaffaldet fra de svenske anlæg med de nuværende økonomiske ressourcer. - Skal vi bevare et højt niveau i vort sikkerhedsarbejde, må vi have tilført flere penge, skriver SKI i brevet til regeringen. SKI peger desuden på, at behovet for at overvåge sikkerheden på de svenske atomkraftanlæg i de kommende år bliver væsentligt forøget, eftersom der skal gennemføres et "antal omfattende renoverings- og vedligeholdelsesarbejder". Ifølge SKI har for små bevillinger allerede ført med sig, at en række studier af sikkerheden på de svenske anlæg er blevet forsinket. Desuden peger SKI på, at lande som Frankrig, Storbritannien og Spanien anvender betydelige flere penge på sikkerhedarbejdet på atomanlæg. Sverige har fire atomanlæg med tilsammen 10 atomreaktorer. De fire anlæg er Ringhals syd for Göteborg, Oskarshamn, Forsmark nord for Stockholm og Barsebäck. /ritzau/