Sikkerheds- nettet skal være i orden

1
Galleri - Tryk og se alle billederne.

Bo Fink er 60 år og bor i Sundby på Mors. Han er gift med Doris Mulvad. Parret har fire børn og seks børnebørn. Bo Fink er lærer og studievejleder på gymnasiet i Thisted. Fra 1990 til 1992 arbejdede han som politisk medarbejder i EU-parlamentet for Regnbuegruppen, der bl.a. rummede Folkebevægelsen mod EF. I flere omgange har kan kandideret for De Radikale. Han er i dag folketingskandidat i Thisted-kredsen. www.radikale-thy.dk

UGENS EMNE: Skal dagpengeperioden forkortes? Ane (onsdag kl. 17.13): I mine øjne er det et meget uheldigt tidspunkt at svinge pisken over de arbejdsløse. Økonomien skranter, og alle, der har ledt efter job i de seneste måneder, ved, at der vitterligt ikke er arbejde at få. Arbejdsløsheden er steget 18 måneder i træk, og nogle grupper er desværre ekstra hårdt ramt. Eksempelvis nærmer arbejdsløsheden sig 50 procent blandt de nordjyske murere. I sådan en situation virker det helt skævt at tage dagpengene fra folk. I stedet for at straffe de arbejdsløse burde vi diskutere, hvordan vi bedst får folk tilbage i arbejde. Bo (onsdag kl. 18.41): Prøv at tænke nyt. Det Radikale Venstre har overtaget de økonomiske vismænds forslag om at forkorte dagpengeperioden til to et halvt år, men det er ikke for at svinge pisken over de arbejdsløse. Ideen er derimod at videreudvikle den danske model, flexicurity-modellen. Det handler om et fleksibelt arbejdsmarked med stor social sikkerhed for de mennesker, som berøres af arbejdsløshed. De aktuelle dagpengesatser er ret lave og for mange mennesker aldeles utilstrækkelige. Det Radikale Venstre vil derfor øge dagpengene i begyndelsen af en arbejdsløshedsperiode mod at den samlede periode afkortes. Ane (torsdag kl. 19.10): Flere og flere danskere rammes af langtidsarbejdsløshed. Du taler om stor social sikkerhed for de mennesker, samtidig med at du vil forkorte den periode, hvor de kan få dagpenge – en ret, de selv har forsikret sig til ved at betale til en a-kasse. For mig er det ikke at tænke nyt. Dit forslag er taget direkte fra et regneark hos de økonomiske vismænd, hvor virkeligheden for de berørte mennesker er trængt i baggrunden. Jeg vil altid gerne diskutere, hvordan vi udvikler den danske model, men at tage dagpengene fra langtidsarbejdsløse midt i en krise er ikke løsningen. Bo (torsdag kl. 21.22): Den nuværende ordning, som du er så glad for, er i virkeligheden meget menneskefjendsk mod både kortvarigt og langvarigt arbejdsløse. Ved arbejdsløshed tvinger du mennesker til en pludselig og stor indtægtsnedgang. Efter fire år bliver de smidt ud af dagpengesystemet og over på en kontanthjælp, hvis størrelse er usikker. Det Radikale Venstres forslag tænker derimod dagpenge og kontanthjælp mere intelligent sammen, idet ydelserne justeres gradvist over en 5-årig periode, således at du som borger både har et sikkerhedsnet udspændt under dig og et klart incitament til at søge arbejde. Ane (torsdag kl. 22.45): Danskere, der har forsikret sig i en A-kasse, skal kunne stole på, at de ikke må gå fra hus og hjem, hvis de mister jobbet. Derfor vil jeg meget gerne diskutere, hvordan systemet kan følge med tiden, og jeg er enig i, at vi må se på kompensationsgraden, så arbejdsløse ikke får halveret deres indtægt fra den ene dag til den anden. Men hvorfor vil I svinge pisken midt i en krise? Med jeres forslag risikerer I, at arbejdsløse i byggeriet mister dagpengene, inden der igen er gang i ordrebøgerne og arbejde at få. Men det er meningsløst at piske de arbejdsløse til at søge flere job, når der ingen ledige stillinger er. I en krisetid som nu vil jeg meget hellere diskutere, hvordan vi skaber nye job til de arbejdsløse, end jeg vil skære i deres økonomiske fundament. Bo (fredag kl. 00.02): Jeg er enig i, at jobskabelse er det vigtigste lige nu. Men avisen bad os om at forholde os til dagpengesystemet, og det er i den forbindelse, jeg peger på, at forsikringen faktisk underforsikrer arbejdsløse mennesker på kort sigt. Det bliver dyrt at rette op på situationen. Men det kan løses. Den radikale løsning handler ikke om pisk, men om at få dagpengesystem og kontanthjælp til at spille bedre sammen. Jeg anser det også for et kæmpeproblem, at flere og flere unge ikke melder sig i en arbejdsløshedskasse. Medlemskab af en arbejdsløshedskasse bør være obligatorisk for alle på arbejdsmarkedet.