EMNER

Sikkerhedsnet til unge udsatte i Thy

histed Kommunes familieafdeling satser stort på at hjælpe unge, der har været anbragt udenfor hjemmet, til et godt voksenliv.

voksenlivet indebærer mange nye opgaver og valg, som unge tidligere anbragte ikke har samme forudsætninger for at kunne klare som jævnaldrende fra velfungerende familier. Derfor er kurser i sundhed og madlavning ligeså relevante dele af efterværnet som støtte til uddannelse og etablering af sociale netværk. Modelfoto: Peter Mørk

voksenlivet indebærer mange nye opgaver og valg, som unge tidligere anbragte ikke har samme forudsætninger for at kunne klare som jævnaldrende fra velfungerende familier. Derfor er kurser i sundhed og madlavning ligeså relevante dele af efterværnet som støtte til uddannelse og etablering af sociale netværk. Modelfoto: Peter Mørk

Børn og unge, der har været anbragt udenfor hjemmet, er meget udsatte for kriminalitet, misbrug og isolation, når de er blevet voksne og skal flytte i egen bolig. Disse udsatte unge - i alderen 17 til 22 år - vil Thisted Kommunes familieafdeling nu gøre en helt særlig indsats for at hjælpe. Projekt "Fra anbringelse til voksenliv - via efterværn" har fået et flerårigt tilskud fra Velfærdsministeriet, og pengene skal bruges til at oprette et særligt korps af støttepersoner tilknyttet den ungdomspension, der etableres på Kronborgvej i Thisted i løbet af april eller maj. Leder af behandlersektionen i Thisted Kommunes familieafdeling, Tove Kristiansen, er en af arkitekterne bag projektet. Hun beskriver målgruppen som "meget, meget udsat". - Al erfaring viser, at den identitetsforvirring, som alle unge skal igennem, accelererer for de unge, der har været anbragt. De slippes tidligere løs, og overgangen fra en meget struktureret hverdag til at skulle klare sig selv, er et chok for mange. Statistisk set viser tallene, at de forholdsvis nemt dropper ud af uddannelsestilbud eller havner i kriminalitet, forklarer Tove Kristiansen. Problemet er, at de unge med problematisk familiebaggrund oplever et tomrum, når kontrakten med en plejefamilie eller en døgninstitution ophører. Det skyldes, at deres sociale netværk ofte er mangelfuldt. Samtidig har de på grund af svær opvækst generelt dårligere forudsætninger end deres jævnaldrende for at klare voksenlivets ansvar og udfordringer. Thisted Kommunes hidtidige indsats for at hjælpe de 17-22 årige har været begrænset til at forlænge perioden "som anbragt" eller tilknytte en støtte- og kontaktperson. Nu udvides støtten til en helhedsorienteret indsats, der er nøje beskrevet. Familierådgivningens Unge Team vil visitere unge anbragte til projektet i det 17. år. Til en begyndelse udarbejdes der en psykologisk undersøgelse, der skal sikre, at der laves handleplaner, der er målrettet den enkeltes behov, ressourcer og begrænsninger. Den unge tilknyttes straks en kontaktpædagog, der sammen med den unge, dennes familie og anbringelsessted laver en plan for efterværnet. Kontaktpædagogen og den unge sørger i fællesskab for, at boligforhold, uddannelsesforhold og/eller behandling afklares, inden anbringelsesforholdet er ophørt. Kontaktpædagogen er tilgængelig døgnet rundt. Læs hele artiklen i Thisted Dagblad mandag