Lokalpolitik

Sikkerhedsnet under Hanstholm-boliger

Andelsboligforening med 13 boliger kæmper med dårlig økonomi.

Uden en omlægning af de nuværende lån i Andelsboligforeningen Hanstholm 1982 er "den nuværende kommunegaranti i fare for at blive aktuel". Sådan står der i sagsfremstillingen til et punkt på byrådets dagsorden, som på ugens møde resulterede i, at byrådet stiller en ny garanti til Andelsboligforeningen Hanstholm 1982, med 13 boliger på Bygmarken. Heraf er de fleste beboet af andelshavere, mens et mindre antal er udlejet som lejeboliger. Garantien på 775.000 kroner skal gøre det muligt for boligforeningen at omlægge nogle meget dyre lån. Sker det ikke, er der nemlig mulighed for, at den tidligere kommunegaranti på 775.000 bliver aktuel, anfører foreningens revisor overfor kommunen. - Sagsfremstillingen viser, at det er fornuftigst, at vi giver garantien, sagde borgmester Erik Hove Olesen (S) i byrådssalen. Ifølge borgmesteren har hverken økonomiudvalg eller byråd været nærmere inde i baggrunden for, at andelsboligforeningen er kommet i en situation, hvor økonomien mildt sagt er dårlig. Ifølge sagsfremstillingen udarbejdet af andelsboligforeningens revisor skyldes foreningens problemer primært tre forhold. To boliger står tomme, og det er ikke muligt at hæve huslejen i de øvrige boliger, fordi lejen allerede er den højeste i området. Boligforeningen har i øjeblikket restancer i størrelsen 180.000 kroner, der er sendt til retslig inkasso. Det vurderes, at højest 50 procent af beløbet kan inddrives. Som det tredje fremhæves, at de lån, foreningen nu kan lægge om, har en stigende afdragsprofil, nemlig fra 300.000 kroner årligt til 450.000 kroner årligt over de næste 10 år, og at det ikke vil være muligt at afvikle lånet på de vilkår. Læs hele artiklen i Thisted Dagblad fredag