EMNER

Sikkerhedspolitiskaspekt bør indgå

Et af de vigtigste europæiske spørgsmål, som vi behandler i disse år er Tyrkiets eventuelle optagelse i EU. Dette centrale spørgsmål var således også emnet for det møde, som Steen Jørgensen henviser til i sit indlæg (15.12.).

Steen Jørgensen citerer mig for, at jeg er "bange for Tyrkiets reaktion, hvis man siger nej til dem nu". Det har jeg imidlertid ikke sagt. Misforståelsen er givetvis opstået som følge af, at jeg mener, at det bør indgå i de danske og europæiske overvejelser, at et nej til Tyrkiet også har sikkerhedspolitiske konsekvenser og særligt på længere sigt. Tyrkiet er i dag en af vores allierede i NATO, og landet har stor geopolitisk betydning i forhold til problemerne i Mellemøsten og i Irak. Jeg frygter ikke, at tyrkerne med et slag skulle blive aggressiv overfor et Europa, som takker nej til deres optagelse, men givet er det, at de demokratiske kræfter i Tyrkiet vil få meget vanskelige vilkår, hvis deres bestræbelser ikke giver landet noget håb for at nå de demokratiske standarder med deraf følgende økonomisk og social stabilitet, som et medlemsskab om nogle år ville kunne medvirke til. Der er bl.a. derfor grund til med stor saglighed at medvirke til, at Tyrkiet kan efterleve EU's skrappe krav og at landet ad åre vil blive klar til optagelse.