EMNER

Sikre spor af råolie i Limfjorden

Inden for de næste par måneder beslutter Dong Energy sig for, om man vil udvide efterforskningen af eventuel råolie i Limfjorden.

Visby Bredning ligner slet ikke kystområderne ved den arabiske halvø, hvor der findes en god portion råolie. Men sikkert er det, at der siver råolie op fra undergrunden og om et par måneder ved Dong Energy, om det er nok til yderligere undersøgelser.Foto: Peter Mørk

Visby Bredning ligner slet ikke kystområderne ved den arabiske halvø, hvor der findes en god portion råolie. Men sikkert er det, at der siver råolie op fra undergrunden og om et par måneder ved Dong Energy, om det er nok til yderligere undersøgelser.Foto: Peter Mørk

For et år siden begyndte selskabet at undersøge de spor efter olie, som lokale fiskere havde fundet på garn efter de havde fisket i Visby Bredning. - Vores undersøgelser viser, at det er råolie, siger efterforskningschef Arne Rosenkrands fra Dong Energy. Han forklarer, at de data, som er samlet ind siden februar sidste år, viser, at det er råolie, som strømmer op af undergrunden i bredningen, men at mængden af olie i undergrunden ikke er fastlagt. Hvis de indsamlede data viser, at der er mere end blot nogle få liter, vil selskabet udvide undersøgelserne. - Men vi skal holde omkostningerne ved at udvinde mængden op mod prisen på olie, siger Arne Rosenkrands, som forklarer, at under alle omstændigheder skal alle forekomster af råolie på landjorden undersøges.