Energiselskaber

Sikrere el-forsyning med kabler

Fordobling i kabellægningen i elforsyningen

BRØNDERSLEV:Brønderslev og Oplands Elforsyning vil fortsætte arbejdet med at kabellægge ledningsnettet, for at skabe øget forsyningssikkerhed. Det sagde formand for bestyrelsen for Brønderslev og Oplands Elforsyning, gårdejer Erling Andreasen, på repræsentantskabsmødet. - I 2004 ønsker vi fortsat en tilsvarende høj kabellægning med demontering af 34,6 kilometer mod 37,3 kilometer i 2003, sagde Erling Andreasen. For 2003 er der tale om en fordobling af kabellægningen i forhold til året før. Der er i budget 2004 indregnet godt to mio. kr. til et forventet biogasanlæg nord for Vrå. Dette anlæg vil i øvrigt komme til at koste BOE’s forbrugere godt én mio. kr., idet udligningsordningen i Jylland Fyn kun kan dække godt halvdelen af investeringen på grund af den uheldige placering i forhold til vor 60 kV-station i Vrå. - Jeg mener naturligvis, at vi skal hilse den nye bioteknologi velkommen, men hvis projektet ikke skulle blive til noget i 2004, så har vi allerede vedtaget, at pengene skal bruges til et 10 kV-projekt i Klokkerholm og Ørum, således at demonteringen af 10 kV træmaster kan forøges til næsten hele 40 kilometer. - Vort tidligere mål om en samlet kabellægning af 10 kV-luftledning på træmaster senest i 2008 er således nu helt realistisk, men det forudsætter naturligvis, at myndighederne ikke kommer med nye stramninger for vore kabellægnings-investeringer. Erling Andreasen sagde, at det er målet i 2004 fortsat at holde lave net-priser. - Men det sker naturligvis under hensyntagen til forsyningssikkerheden. Så selv om vore forventede indtægtsrammer for 2004 viser, at vi kunne have opkrævet mere end 10 mio. kr. ekstra i netindtægter, har vi ikke ønsket at udnytte dette, men tværtimod budgetteret med en nettarif over for kunder på lavspændingsniveau, der er 0,7 øre pr. kWh lavere, oplyste Erling Andreasen. - Ingen er vel i tvivl om, at der fra myndighedernes side er stor fokus på, at netbetalingen skal falde, og da vores økonomi viser, at vi kan sænke netbetalingen samtidig med, at vi fortsat kan finansiere de store netinvesteringer over driften, har vi valgt at gøre det nu, også med baggrund i, at resultatet for 2003 ventes at blive ca. 2,5 mio. kr. bedre end budgetteret. Erling Andreasen havde et juleønske: - I to-tre år har det årlige juleønske været, at vi snart måtte få en normalisering af dagligdagen for el-selskaberne. Men her ved indgangen til 2004 kan vi konstatere, at helt centrale emner for den danske el-forsyning fortsat er i spil og er uafklarede, sagde Erling Andreasen. Siden energiforliget 9. maj i Folketinget har der været intens politisk aktivitet for at få lovteksterne udmøntet i en forhandlingsmæssig løsning mellem regeringen, Folketinget og vor egen brancheorganisation. -Der er brugt utrolige arbejdsbyrder for embedsmændene i ministerierne. Dagligdagen for de samme embedsmænd har også krævet undersøgelser og løsninger af nye politiske krav fra politikerne ved sagerne i forbindelse med DONG’s køb af Energigruppen.