Trafikpolitik

Sikrere i fællesskab

Ny trafiksikkerhedsplan ud til høring hos borgerne.

Fra onsdag 8. december kan man se forslaget til ny trafiksikkerhedsplan for Rebild Kommune på kommunens hjemmeside, og dermed får borgerne mulighed for at kommentere planen i de næste fire uger. Borgerne har dog allerede bidraget i tilblivelsesfasen, for planen bygger på en række analyser og undersøgelser af de eksisterende trafiksikkerhedsforhold. Det er Rebild Kommunes tekniske forvaltning, som gennem halvandet år har udarbejdet planen sammen med rådgivere fra ingeniørfirmaet Grontmij - Carl Bro. I efteråret 2009 deltog 430 borgere i en internetbaseret undersøgelse, hvor de kunne komme frem med deres bekymringer og forslag til trafikforbedringer. De udpegede i alt 440 forskellige utrygge lokaliteter. 26 procent ønskede en øget indsats mod høj hastighed, 23 procent ønskede etablering af nye cykelstier, 14 procent ville gerne have udbedret dårlige oversigtsforhold, og otte procent ønskede flere krydsningspunkter for lette trafikanter. Læs mere i NORDJYSKE Stiftstidende onsdag.