EMNER

Sikrere legeplads til børnene i Sterup

Store sikkerhedskrav skulle opfyldes på legepladsen iSterup

STERUP: Sterup Borgerforening har brugt sin andel af landsbypuljen på 35.500 kr. til forbedringer på legepladsen, så de store sikkerhedskrav, der stilles til nutidens legepladser, kan imødekommes. Det kunne formand Brian Findinge oplyse på generalforsamlingen. Foreningen har desuden fået tilskud fra Jerslev Samvirke, Jerslev Sparekasse og Spar Nord, hvilket har gjort det muligt at give forsamlingshusets køkken en beskeden og fornuftig forbedring. Bankospillene har haft god tilslutning og har givet mere end 20.000 kr. mere i overskud i år end forrige år. - Men så er det positive også forbi, fortsatte formanden. Foreningens arrangementer har været dårligt besøgt. En spis-sammen-aften måtte aflyses på grund af manglende tilslutning. Til sommerfesten kom der alt for få mennesker, og danseaftnerne løber kun økonomisk rundt, fordi udgifterne er meget lave. Glæden ved at lave foreningsarbejde forsvinder, når medlemmerne ikke bakker arrangementerne op, sukkede formanden. Bestyrelsen har forsøgt at få medlemmer til at melde sig som frivillige medhjælpere ved rengøring af forsamlingshuset, men her meldte sig kun to. Derfor har bestyrelsen valgt at lade et hjemmeservicefirma tage sig af en del af rengøringen, hvilket betyder en udgift på ca. 18.000 kr. Formanden roste spilleudvalget, der tager sig af bankospillene og derved aflaster bestyrelsen meget. Ulla Christensen gennemgik regnskabet, der slutter med et overskud på 22.953 kr. Det har kostet 66.279 kr. at drive forsamlingshuset. Bankospillene har givet 68.269 kr. i overskud. ruk