Jernbaner

Sikring af himmerlandsk banestrækning udskydes

Rasmus Prehn kritiserer transportminister Flemming Hansen

Banelegemet i Nørrenundby mellem Krogh Jensen og Limfjordsbroen, som Banestyrelsen ikke vil afhænde.
Foto: Per Kolind

Banelegemet i Nørrenundby mellem Krogh Jensen og Limfjordsbroen, som Banestyrelsen ikke vil afhænde. Foto: Per Kolind

NORDJYLLAND:Selv om der på finansloven for i år er afsat penge til at vurdere, hvordan sikkerheden på togstrækningen mellem Hobro og Aalborg kan forbedres, bliver der ikke lavet én eneste vurdering af problemet I 2006. Arbejdet med at skaffe et beslutningsgrundlag til veje er indtil videreudskudt til 2007, oplyser transportminister Flemming Hansen (K) i et svar til det nordjyske folketingsmedlem Rasmus Prehn (S). Samlet strategi Årsagen til udskydelsen fremgår ikke af svaret. Men i ministeriet oplyses det, at Trafikstyrelsen er blevet pålagt inden 1. september i år at lave en samlet strategi for udbygningen af signalerne på hele det danske jernbanenet. Først når dette arbejde er færdigt og drøftet politisk, giver det mening at se konkret på Hobro-Aalborg-strækningen, lyder meldingen fra ministeriet. Overvejelserne om at forbed-re jernbanenettet gennem Himmerland har stået på i årevis, og der har lydt megen kritik af, at togene på denne strækning ikke kan køre mere end maksimalt 120 kilometer i timen. Med teksten i finansloven for 2006 skete der omsider noget, fordi der her blev afsat penge til at udarbejde et projekt, der sikrede hurtigere togkørsel. Projektet ville derefter give Folketinget mulighed for på et senere tidspunkt at afsætte penge til at gennemføre planerne. Prioritering Rasmus Prehn er ikke tilfreds med ministerens svar: - Det er uacceptabelt, at dette projekt nu igen udskydes. Regeringen burde for længe siden have udstyret det nordjyske jernbanenet med dette sikkerhedssystem, som findes mange andre steder i landet, siger han. Socialdemokraterne vil nu sætte penge af til at sikre de nordjyske jernbaner i partiets forslag til finanslov for 2007. Flemming Hansen begrunder i sit svar til Rasmus Prehn den manglende udbygning i Nordjylland med, at pengene til dette er prioriteret ud fra antallet af tog, antallet af passagerer og toghastigheden. På baggrund af disse tal er der ingen planer om at etablere det såkaldte ATC-system (Automatic Train Control-system) på strækningen mellem Hobro og Aalborg og heller ikke i Vendsyssel, skriver ministeren. Partierne bag den nuværende jernbane-aftale (regeringen, Dansk Folkeparti samt De Radikale) skal til efteråret på baggrund af en ny analyse drøfte, hvordan udbygningen skal ske i fremtiden. Mindre risiko for uheld Rasmus Prehn spurgte også Flemming Hansen, om den manglende sikring af nordjyske banestrækninger er udtryk for, at ”menneskeliv ifølge regeringen og ministeren er mindre værd i Nordjylland end i resten af landet”. Flemming Hansens svar lyder: ”Der er naturligvis ikke tale om, at menneskeliv ifølge hverken mig eller regeringen er mindre værd i Nordjylland end i resten af Danmark. Prioriteringen er foretaget ud fra en marginalbetragtning af risikoen for uheld”.