EMNER

Sikring af sydlig indfaldsvej

Amtets vejkontor på vej til at etablere bump på Amagergade

SINDAL:Den sydlige indkørselsvej til Sindal hører til de steder, hvor Nordjyllands Amt sætter ind med trafiksikkerhedsdæmpende foranstaltninger omend resultatet bliver af mindre omfang end det projektbeskrivelsen i første omgang lagde op til. Sindal Kommune har netop fået forelagt et projekt med et såkaldt 50 km's sinusbump for at få bilister til at sænke farten. Men teknik- og udvalget var ikke helt tilfreds med placeringen af bumpet mellem Amagergade 14 og 18. - Udvalget ser hellere, at bumpet placeres længere mod syd og ud for renseværket. Når der kun kommer et bump, så er det vigtigt at få det placeret, så bilister accelererer ned og op, når de kører ind og ud af byen og ikke inde på midten af Amagergade, siger Lisbet Kveiborg, der som sagsbehandler netop har udformet svaret til amtet. Sindal Kommune har ikke nogen aktuelle hastighedsmålinger for den sydlige indkørsel til kommunens hovedby, men amtets vejkontor angiver selv, at der sker væsentlige overskridelser af fartbegrænsningen på de 50 km/t. Vejkontoret har desuden registeret tre uheld på Amagergade i løbet af de sidste 10 år, og at strækningen har en døgntrafik på i gennemsnit 2100. Vejen er med i amtets trafik- og miljøhandlingsplan for landevejsbyer, og heri var et forslag om to bump mellem åen og jernbanen.