Sildefiskere tror på ny politik

HIRTSHALS:Silde- og makrelfiskerne i Vendsyssel håber på øget indflydelse på Danmarks Fiskeriforenings politik, efter at den hidtididge næstformand, Thorkild Førby, har overtaget formandsposten efter Bent Rulle. Fiskeskipper Gustav Øglend, Hirtshals, der er formand for Vendsyssel Pelagiske Fiskeriforening, bød på sin egen forenings generalforsamling formandsskiftet i Danmarks Fiskeriforening velkommen og udtrykte forventning om en ny strategi i forhold til det pelagiske fiskeri. Sidste år meldte en lille snes medlemmer sig ud af Vendsyssel Pelagiske Fiskeriforening i protest mod hovedforeningens politik, og da flere af dem var bestyrelsesmedlemmer, har det har affødt en stærkt udskiftning i bestyrelsen. Nyvalgte er: Jon Nystrøm, Esben Mejlvang, Poul Erik Nielsen, Aksel Dalsgaard og Henning Jensen. Formanden blev genvalgt. De store pelagiske fartøjer, notbådene i Hirtshals, havde et godt 2002 og øgede omsætningen med 27 mio. kr. til 287 mio. kr. Der blev landet 34.500 tons sild fra alle farvande til 3,14 kr., i snit pr.kg, 19.000 tons makrel til 7,60 kr. og 23.000 tons lodde, 8000 tons tobis 1000 tons hestemakrel og 7500 tons blåhvilling. Alt blev solgt over mindsteprisen, så der var ikke udtaget fisk til Producent Organisationen (hvor den gøres uanvendelig som menneskeføde). Men nu er priserne begyndt at falde, konstaterede Giustav Øglend. Han noterede i øvrigt, at der stadig ikke er sidder fiskere i bestyrelsenf for den kommunalt ejede Hirtshals Havn, men bemærkede med tilfredshed, at fiskeriet er godt repræsenteret i havnens brugerråd.