Fiskeripolitik

Sildefiskere vil selv lægge kursen

Den pelagiske fiskerflåde forlader Danmarks Fiskeriforening

HIRTSHALS:Lang tids tiltagende modsætningsforhold til Danmarks Fiskeriforening og de store silde- og makrelfiskere kulminerede mandag med et brud. Ejerne af den pelagiske flåde meldte sig ud af deres lokale fiskeriforeninger og dermed af Danmarks Fiskeriforening. De 19 fartøjer vil fremover varetage deres fiskeripolitiske interesser gennem Danmarks Pelagiske Producentorganisation. Fødevareminister Mariann Fischer Boel (V) blev orienteret samtidig med, at udmeldelsen fandt sted. Fartøjerne hører til de største i den danske fiskerflåde. De fanger langt den største del af silde- og makrelkvoten, omkring 90 pct. af Danmarks samlede kvote på atlantoskandiske sild, og tegner sig tilsammen for omkring 10 pct. af de totale landingsværdier. Uenighed om den nationale fiskeriforvaltning ligger bag de pelagiske fiskeres beslutning, fortæller producentorganisationens formand, Ove Jørgensen, Hirtshals. Folketinget vedtog 17. maj sidste år, at der skal indføres individuelt overdragelige kvoter i silde- og makrelfiskeriet med virkning fra 2004. Det betyder, at den danske kvote for disse arter skal deles ud på de enkelte fartøjer som en fangstrettighed, og de pelagiske fiskere har set det som forudsætningen for at skabe fornyelse og rentabilitet i flåden og som en vej til højere kvalitet. Danmarks Fiskeriforenings formand, Bent Rulle, har aldrig lagt skjul på sin principielle modstand mod hele tankegangen bag individuelt overdragelige kvoter. - I forhandlingerne om den præcise udformning af ordningen har den pelagiske flåde ikke følt, at Danmarks Fiskeriforening repræsenterede deres interesser. Derfor melder de sig ud, fastslår Ove Jørgensen. Flåden omfatter 11 notbåde i Hirtshals, syv trawlere med hjemsted i Esbjerg og en enkelt i Thyborøn. Hirshals-bådene har været organiseret i Vendsyssel Pelagiske Fiskeriforening. Kun ejerne, en kreds på omkring 30 mennesker, melder sig ud, mens mandskaberne fortsat vil være organiseret i den pelagiske fiskeriforening. Det er ikke hensigten at danne en ny fiskeriforening. Producentorganisationen er i forvejen anerkendt som forhandlingsberettiget overfor myndighederne. - Det vil vi nu benytte os af, og dermed slutter den signalforvirring, der har eksisteret, hvor Danmarks Fiskeriforening udtrykker holdninger omkring det pelagiske fiskeri, som er i direkte modstrid med dets udøveres interesser, siger Ove Jørgensen. Han understreger, at uoverensstemmelserne alene drejer sig om den nationale fiskeriforvaltning. I forhold til den forestående reform af EUs fælles fiskeripolitik, deler man Danmarks Fiskeriforenings holdninger. - Og vore medlemmer mener helt fundamentalt, at dansk fiskeri skal tale med en stemme. Det har blot ikke vist sig muligt, konstaterer han. Til efterretning Formanden for Vendsyssel Pelagiske Fiskeriforening, Gustav Øglænd, Hirtshals, tager udmeldelsen til efterretning. - Det er træls, men måske ikke overraskende, for den stærke uenighed indførelsen af individuelle kvoter i dansk fiskeri. Han peger i øvrigt på, at udmeldelsen skaber et mere klart organisationsforhold at arbejdsgiverne/ rederne i én organisation, og de ansatte/partsfiskerne ikke står i samme organisation.