EMNER

Silden gav kirkejubilæum

Øget velstand gav penge til den nye, store Nibe Kirke

1
Galleri - Tryk og se alle billederne.

Da Nibe fej­re­de sin købstadsstatus i 2003, sat­te en sær­lig in­stal­la­tion spot på Nibe Kir­ke. Nu er der igen spot på den, for­di det mar­ke­res, at kir­ken har stå­et i sin nu­væ­ren­de form i 500 år.

NIBE:Uden sild ingen kirke i Nibe. Og det er baggrunden for, at 500-året for færdiggørelsen af Nibe Kirke bliver fejret netop i forbindelse med byens traditionsrige sildemarked på lørdag. Det var nemlig penge fra de store sildefangster, der gav byens borgere råd til kirkebyggeri. I virkeligheden blev kirkens langskib bygget mellem 1439 og 1456 på initiativ af præsten hr. Lokke, og som anneks til Vokslev Kirke. Man ved det, for da præsten blev optaget i Guds Legems Laug i Aalborg, noterede man, at han havde planer om at bygge et kapel i Nibe, og den ledsagende tegning er faktisk identisk med den kirke, der står i sildebyen den dag i dag. At selve færdiggørelsen af en senere udvidelse kan give anledning til det runde jubilæum, som nu fejres, tager også sit udgangspunkt om ikke på tryk, så på kalk: I sydarmen kan man nemlig læse, at malere i 1507 kom fra Varberg over Sæby til Nibe for at udføre kirkens kalkmalerier, og det skulle ske som det sidste, når kirken var færdig og mens kalken endnu var våd. Forud var gået en omfattende renovering, fordi kirken ganske enkelt var ved at falde sammen. Der blev sat hanebjælker op i langskibet, tårnet kom på i den ene ende og koret i den anden, og som yderligere støtte byggedes korsarmen til - og man ved, at malerne fra Sæby og også kolleger fra Sebber arbejdede i Nibe Kirke op til 1539. Det var i øvrigt Sebber-malerne, der er mestre for den lille gris, som siden i kunstneren Thorvald Odgaards version blev logo for Den Lille Fede - den navnkundige Nibe Festival. Nibe Kirke, som herved blev større end moderkirken i Vokslev, hørte fra 1700-tallet til 1910, da den blev overdraget til det nyetablerede menighedsråd, til Lindenborg Gods, og at greven herfra var en mand af stand, ses stadig som et særkende for Nibe Kirke, hvor pulpituret som kun få andre steder i landet er højere end prædikestolen. Kirken er i øvrigt renoveret igen i 1921, da pulpituret blev halveret, og i 1951, da bl.a. knæfaldet blev ændret.