Silderevyen genopstår måske

Revyentusiaster samlet i Nibehallen enige om at gøre et genoplivningsforsg

NIBE:For få år siden var Silderevyen i Nibe et hit i forbindelse med de årlige sildemarkeder og trak fulde huse såvel i begyndelsen i Brænderigården som efter udflytningen til Nibehallen. Men så stoppede det hele. Ikke fordi publikum svigtede, men simpelt hen fordi staben af glade amatører, såvel på som omkring scene, ikke mere orkede den enorme indsats, det er, at få en lokalrevy op at stå. Nu er der imidlertid tegn i sol og måne på, at en genoplivning af revyen kan komme på tale - allerede ved dette års Sildemarked i begyndelsen af september. I hvert fald har en gruppe revyentusiaster været samlet i Nibehallens cafeteria, havde inviteret alle interesserede til at give møde. Selv om der kun inklusive Nordjyskes udsendte mødte seks op, så var der ingen begravelsesstemning at spore, men masser af optimisme med hensyn til mulighederne for at få samlet en stab til revyprojektet. - Vi vil skrive til folk, dertidligere har medvirket i silderevyer, for at høre, om de vil være interesseret til at forsøge igen, siger Poul Erik Petersen, der har mange revyer bag sig og godt vil fungere som tovholder for en ny silderevy. Egentlig er det Kristian Møller fra sildemarkedsudvalget, der sammen med hustruen Ellen Marie har fostret ideen om at genoplive revyen. Der blev så rettet en henvendelse til Poul Erik Petersen, som også fandt projektet interessant og indvilligede i at agere tovholder - eventuelt også stå som instruktør.