EMNER

Simple byggesager skal hurtigere igennem

Virksomheder og borgere kan vente i månedsvis på en afgørelse omkring deres byggeri uden at kunne stille noget op.

Kommunerne har monopol, og når ventetiden trækkes i langdrag, står virksomheder og borgere tilbage som tabere. Det er helt uacceptable forhold – de langsomme kommuner skal hanke op og tage ved lære af de bedste. Som samfund kan vi ikke leve med, at simple byggesager ligger og samler støv på de kommunale skriveborde, mens bygge- og anlægsbranchen kæmper med planlægning og fastholdelse af medarbejdere. Det er urimelige betingelser, der koster en allerede presset byggebranche alt for dyrt. Kommunerne skal være langt bedre til at støtte op om vækst og fremgang i lokalområdet og i samfundet generelt. Jeg mener kun, det er rimeligt, at alle landets kommuner leverer en sagsbehandlingstid, der svarer til det, man med rimelighed kan forvente af en instans med monopol. Men kommunernes langsommelighed er ikke kun til gene for virksomheder og borgere. Kommunerne hæmmer også egne vækst- og udviklingsmuligheder. En konsekvens af de lange ventetider kan nemlig blive, at byggebranchen vælger at lægge sine kræfter i kommuner med rimelige ventetider. På den måde går de øvrige kommuner glip af vigtige vækst- og udviklingsmuligheder. Forskellen mellem de hurtigste og langsomste kommuner er markant. Hvad nogle kommuner er måneder om, klarer andre på en dag. Serviceniveauet varierer med andre ord, som vinden blæser. Men når nogle få kommuner kan klare det på rekordtid, må det også være muligt for resten. Odsherred Kommune er en af de få kommuner, som virkelig har forstået at levere en god service. Kommunen udfører simple sagsbehandlinger på rekordtid via deres ”drive in”-sagsbehandling, hvor de fleste ansøgere får en afgørelse på bare én time. Odsherred er et godt eksempel, som landets langsomme kommuner bør tage ved lære af. Alle parter drager fordele af en hurtig sagsbehandling. Derfor skal særligt de ukomplicerede byggesager hurtigere igennem. Det kan blandt andet ske ved, at de langsomme kommuner tager ved lære af de få hurtige kommuner, der virkelig har forstået, hvor vigtig en hurtig sagsbehandling er for virksomheder og borgere og for kommunernes egen vækst og udvikling.