Sin egen værste fjende

Leder Integrationsminister Birthe Rønn Hornbech (V), der er i store vanskeligheder, er ...

Birthe Rønn Hornbech (V) kan langtfra være sikker på, at hun kommer til at slå katten af tønden fastelavnsmandag som integrationsminister. Tværtimod er der sluppet en kat ud af både sæk og tønde om, at statsminister Lars Løkke Rasmussen (V) kan få umådeligt svært ved ikke at fyre hende, medmindre Rønn Hornbech kaster masken og selv vælger at gå. Det sidste er - hendes egen vane tro - ikke umiddelbart særlig sandsynligt. Birthe Rønn Hornbech var før ministertiden en meget markant liberal stemme, der ofte talte Roma midt imod - og ofte fik ret. Som minister er hun i stigende grad blevet sin egen værste fjende, hvis opførsel tangerer det arrogante. Ét er, at oppositionen længe har krævet hendes politiske hoved på et fad i sagen om de ulovlige afslag på statsborgerskab til statsløse palæstinensere. Noget andet og politisk langt mere alvorligt er, at Liberal Alliance skruer tommelskruerne på, og at selv den konservative regeringspartner i skikkelse af Helge Adam Møller taler om Rønn Hornbechs afgang, hvis hun selv er fedtet ind i ulovligheder. Selv ministre er uskyldige, indtil det modsatte er bevist. Men når først den politiske mølle begynder at male, kan alene selvsvinget tvinge en minister fra taburetten. Men som denne sag indtil videre er belyst, har minister og regering en rigtig dårlig sag: Alt tyder på, at Rønn Hornbech har kendt til den forkerte sagsbehandling i over et år - men intet tyder på, at hun har handlet, efter at Enhedslistens Johanne Schmidt-Nielsen vedholdende har påstået det, der nu ser ud til at blive bekræftet. Uanset om Birthe Rønn Hornbech overlever som minister eller ej, kan regeringen anstændigvis ikke undgå en tilbundsgående undersøgelse. Og hendes tilsyneladende passivitet er en næsten ubærlig belastning. Hun er jo ikke inkompetent, men hvad er det så, der er galt? En minister og et ministerium, der blæser lovene en hatfuld? I så fald er det en minister og en regering, der får endnu sværere ved at blive siddende på magten - selv på tålt ophold.