Hjørring

SIND er klar til et nyt år

HJØRRING:Med nye bestyrelsesmedlemmer og et kig tilbage på det seneste år, er SINDS vestvendsysselske lokalforening klar til at gå ind i endnu en arbejdsperiode. Inger Marie Christensen fra Hjørring, Villy Jensen, Hjørring, og Søren Graugaard, ligeledes Hjørring, er nye bestyrelsesmedlemmer, og formand Erik Christoffersen har aflagt årsberetning. Foreningen har 77 medlemmer - heraf 10-15 frivillige - og den har bestået siden begyndelsen af 90’erne. Foreningen har gennem mange år haft en åben, anonym og gratis psykologisk rådgivning, der er åben hver torsdag fra kl. 16-18. Der er tilknyttet to psykologer, og rådgivningen besøges årligt af op mod 150 personer. Rådgivningen er åben for alle - uanset medlemskab af SIND. SIND har masser af aktiviteter i løbet af året, og et af dem har i 2006 været et projekt til fremme af livskvalitet. En gruppe mødes en gang om ugen, og forløbet har budt på alt fra førstehjælpskursus og personlige samtaler til naturoplevelser og besøg på kunstudstillinger.