Frederikshavn

SIND fik ny formand

FREDERIKSHAVN:Efter mange år som formand for SINDs lokalforening i Østvendsyssel trak Aksel Jensen sig tilbage på generalforsamlingen. Han blev takket for en stor og uegennyttig indsats. På generalforsamlingen var der en livlig debat om det forløbne år og om fremtiden. Rita Paaske gennemgik årets arrangementer, som har været mange. Lokalforeningen har bl.a. holdt 20 års jubilæum i oktober. Den nye bestyrelse ser således ud: Formand Rita Paaske Christesen, næstformand Birte Pedersen, sekretær Jette Christensen, kasserer Bente Jensen. De øvrige bestyrelsesmedlemmer er: Ellen Bomholt, Henrik Frank Christensen, Mona Dyreborg, suppelant er Kirsten Gehlert og Meta Rasmussen. Der blev også taget pænt afsked med Rita Overgaard, som trak sig fra bestyrelsespost gennem 10 år i Lille-skolens bestyrelse.