Lokalpolitik

Sindal Erhvervspark har ligget urørt hen i 12 år

Første grund på vej til at blive solgt

SINDAL:Erhvervsrådet og kommunen har i årevis gjort forgæves forsøg på at få erhvervsdrivende til at etablere sig i Sindal Erhvervspark ved Jerupvej og Niels Bohrs Vej. Indtil nu står erhvervsparken kun på et navneskilt og et antal byggemodnede erhvervsparceller, mens resten af det 27.000 kvadratmeter store areal ligger hen som en græsmark. Der blev lavet en lokalplan for det 27.000 kvadratmeter stor område i Sindals nordlige udkant tilbage i 1991, men kommunalbestyrelsen er nu på vej med en dispensation fra et par af lokalplanens bestemmelser for at opfylde ønsker fra en mulig køber af en grund i parken. - Det er et spændende projekt, som jeg håber, bliver til noget. Mere kan jeg ikke sige på nuværende tidspunkt, da der ikke skrevet endelig slutseddel endnu, oplyser borgmester Søren Risager (V) efter at økonomiudvalget har anbefalet det ansøgte. I forbindelse med handlen ligger der et udkast til en slutseddel, men den mulige køber af erhvervsparcellen har en indvending imod en bestemmelse i lokalplanen, hvori der står, at 1600 kvadratmeter af parcellen udlægges som torveareal og rabat. Udlægningen til disse formål reduceres med de 1600 kvadratmeter i første omgang, men økonomiudvalget anbefaler samtidig, at der tages stilling til etablering af et andet fællesareal i forbindelse med en ny udstykning. En anden dispensaton fra lokalplanen drejer sig om, hvordan bebyggelsen skal se ud. Dengang lokalplanen blev udærdiget, bestemte de daværende politikere, at kommunalbestyrelsen skal have godkendt et eller to grundhuse med hensyn til facadehøjde, tagform samt materialer. Tanken bag bestemmelsen var, at grundhuset/grundhusene skulle indgå som model i enhver bebyggelse i erhvervsparken for at få et ensartet parkpræg og arkitektonisk udtryk. Endvidere indstilles det, at økonomiudvalget bemyndiges til at godkende eventuelle justeringer i forhold til udkastet til slutseddel.