Ældreforhold

Sindal har fået en strategi for at løse serviceopgaver

Fokus på ti områder i de næste to år

SINDAL:Fremover skal det være lettere for kommunens borgere at hitte rede i, på hvilket niveau den kommunale service befinder sig på forskellige områder. Kommunen har netop fået en såkaldt servicestrategi, der skal beskrive udviklingen i kvaliteten og effektiviteten i opgaveløsningen. I første omgang har en enig kommunalbestyrelse valgt ti områder ud, som efterhånden kommer i fokus i perioden fra begyndelsen af det nye år og indtil engang i 2004. Det er opgaver, der enten som følge af lovgivning skal i udbud eller hvor kommunen har et ønske om at få afdækket alternative løsninger til de nuværende. De ti fokusområder er Frit Valg ordning, Kontanthjælp, Kørsel - dagcenter, Undervisning af børn med særlige vanskeligheder, Ydelser til børn og unge, Telefoni og kommunikation, Sygedagpenge, Indkøbsaftaler - leasing, Arbejdsmiljø, Uvildigt tilsyn med plejehjem. Som tidligere beskrevet i avisen er Sindal sammen med tre andre kommuner i fuld gang med etablere Frit Valg-ordningen, hvor private leverandører kan byde ind på hjemmehjælp til de ældre. Kontanthjælpsområdet vedrører specielt Projekt Pondus, hvor unge rustes til at komme i arbejde eller uddannelse, og projektet er lige startet. Flere af de andre områder kommer i udbud i løbet af de næste to år, mens der laves budgetanalyser på andre. Det er således hensigten at kørsel til Dagcentret i Sindal sendes ud i ny udbudsrunde i februar 2003, og at turen kommer til telefoni og kommunikation i midten af året. Sindal hører slet ikke til den kategori af kommuner, der ligger i forreste række hvad angår privatisering og udliciteringer, og det understreges i den nyligt vedtagne udbudspolitik, at udbud og udlicitering ikke er et mål i sig selv. - Nogle af de valgte områder i servicestrategien er relevante at få i udbud. Formålet er at få opgaverne løst bedst og bedst for vores borgere inden for den økonomi, vi har til rådighed, sagde borgmester Søren Risager (V) ved vedtagelsen af strategi-papiret. Den formulering samtykkede resten af kommunalbestyrelsen i.