Sindal Mølle over i folkeeje

Ny folkeligt baseret forening på vej

SINDAL:Den nuværende bestyrelse for Sindal Mølle rumler med planer om at møllen skal overgå til folkeeje, for på den måde at rejse mere kapital til at fortsætte renoveringen og skabe rammer for fremtidige aktiviteter. - Det er møllebestyrelsens opfattelse, at det både vil være naturligt og ønskeligt. Under hvilken form det kan ske er stadig under overvejelse, men der skal under alle omstændigheder afholdes en generalforsamling med valg af bestyrelse og fastlæggelse af vedtægter, oplyser mølleformand Knud Gammelgaard. Derfor sendes et brev til den personkreds, der på en eller anden måde indtil nu har bidraget til, at den udvendige renovering er kommet så langt, at den kan betragtes som færdiggjort. Og indtil videre ser det ud til, at man sidste sommer fandt en holdbar løsning på problemet med at dele af udvendige murværk skallede af efter kort tids oplapning. Bestyrelsens indstilling er, at når den har modtaget 30 købstilsagn om at købe et andelsbevis af x antal kroner, så vil generalforsamlingen blive holdt. Den nuværende møllebestyrelse er udsprunget af udvalget for by- og landskabspleje, hvor et udvalg fik lavet vedtægter for den selvejende institution Sindal Mølle. Udvalget fortsatte som bestyrelse og der er senere sket suppleringer. Nogle vil nok undre sig over den organisatoriske ændring sker nu, men hertil fortæller Knud Gammelgaard, at det ifølge vedtægterne har været møllebestyrelsens opgave at erhverve Sindal Mølle og at bevare den som et kulturelt bygningsværk. Formålet er ikke at stå for modernisering af det totale mølleområde. Der forestår tre arbejdsopgaver for en kommende bestyrelse: at afvikle eller bringe gælden ned, at skaffe midler til den indvendige renovering og at skabe grundlag for en permanent indtægt til vedligeholdelse m.v. Her har drøftelser med kommunen ført til en aftale om, at provenuet fra et eventuelt salg af den tidligere Q8-grund kan tilfalde møllen. Viser det sig at være hensigtsmæssigt, kan også den tidligere Falck-bygning indgå i en handel med den rette køber.