Skolevæsen

Sindal vil gerne beholde 10. klasse

SINDAL/HJØRRING:I dag er der undervisning for 10. klasses elever to steder i kommunen. I Sindal og i Hjørring. Der er forslag om kun ét 10. klassecenter i kommunen i fremtiden, men bestyrelser og MED-udvalg ved Sindal, Hørmested, Lendum og Mosbjerg skoler står sammen og kæmper for at beholde tilbuddet. ¿Vi har gennem årene haft et meget stabilt elevtal i 10. klasse, og i samme periode har vi opbygget et erfarent og fagligt meget kvalificeret lærerteam¿, står der bl.a. i høringssvaret. Det påpeges, at hvis der kun skal tilbydes undervisning i Hjørring, vil der være elever i 10. klasse fra den østlige del af kommunen, der vil får over 30 km til skole ¿og dermed øget risiko for, at elever i målgruppen ikke tager imod tilbuddet¿, skriver skolerne i den gamle Sindal Kommune. Hjørring Ny 10. anbefaler kun ét 10. klasses center i kommunen for at opnå flere fleksible undervisningsformer, flere individuelle undervisningsforløb m.m. Dog påpeger Hjørring Ny 10., at der i Hjørring er store lokalemæssige og pladsmæssige problemer. Hjørring Ny 10. har lokaler i Dronningensgade 31-32 og midlertidige lokaler i Christiansgade 36.