Sindals drikkevand skal sikres for fremtiden

Amtet laver indsatsplan for tre områder, der ligger eller strækker sig ind i Sindal Kommune

SINDAL:Grundvandskontoret i Nordjyllands Amt er i gang med indsatsplaner for tre grundvandsområder, der rækker ind i Sindal Kommune og for det første område kaldet OSD3 er et forslag til indsatsplan på trapperne. - Jeg er spændt på hvor langt man i amtet vil gå med indsatsplanen for Sindal-området. Det er ikke for tidligt, at amtet arbejder med det. Hjørring Kommune leder med lys og lygte efter nye områder at finde grundvand i, fordi de har så megen forurening. Derfor er amtet nødt til at finde nye område med grundvand, siger teknisk chef Staffan Kull. Det er derfor, at amtet sidste efterår hyrede et firma til at lave en helikopterbåren geologisk undersøgelse af et stort område syd for Lørslev over Hørmested/Lendum og over mod Sæby-området. Området har i amtets sagsbehandling fået navnet OSD5, og her forventer Staffan Kull, at der vil være en indsatsplan færdig om 2-3 år. - Netop som vi skal til at overtage området i den nye storkommune, tilføjer han. OSD er en forkortelse for område med særlig drikkevandsinteresser, og OSD3 strækker sig fra Tornby i vest og strækker sig øst hen over Baggesvogn og ind i Sindal Vandværks forsyningsområde. Fra en kildeplads tæt ved Baggesvogn Gods henter Hirtshals Kommune over en tredjedel af sit drikkevand. OSD4 omfatter Tolne-området, og herfra samt fra Stenhøj-området henter Frederikshavn Kommune omkring halvdelen af sit drikkevand. Grundvandsmagasiner i Sindal Kommunes undergrund har således stor betydning for tre andre kommuner, fordi de mangler vand. - For 10 år tilbage forlød det, at det i Vendsyssel var utrolig nemt at finde egnet vand, men i dag mangler man nok egnede steder, siger Staffan Kull. Samtidig med at andre kommuner pumper masser af vand op i Sindal-området, så har amtet pt. givet 44 tilladelser til markvanding i Sindal Kommune, og gerne i lige stå store mængder, som nogle af de private vandværk i kommunen bruger. I tirsdags gav amtet dog afslag til Baggesvogn Gods, der ville bruge 150.000 kubikmeter om året i 10 år til markvanding. Konsekvensen af en tilladelse kunne blive en grundvandsænkning på indtil 2,5 meter og udtørring af vandløb.