Lokalpolitik

Sindals Kommunes budget 2002 - 2003 - 2004

ØKONOMI:På grund af skriverier i dagspressen fra A og V i Sindal Kommune om næste års budget affødes nedenstående lille indlæg. Et lille tilbageblik kan måske være på sin plads og dermed gøre opmærksom på, at Sindal Kommune gennem mange år har sat en ære i at være den billigste skattekommune i Nordjyllands Amt. Dette i sig selv er jo godt nok, men nu er vi jo låst fast, da der er indgået aftaler om skattestop, og der kan nu engang ikke ydes større eller samme service uden flere økonomiske midler. Budgettet i indeværende år 2002 har været lidt af en gyser, trods borgmesteren på V's vegne på sidste vælgermøde på Hotel Sindal 15. november sagde: - Vi har et godt budget for 2002, og der er 17 mio. kr. i kassen. (Mange åndede lettet op og stemte derefter). Forvaltningen og politikere har brugt mange timer for at finde penge og flytte tal, for at budgettet kan hutle sig gennem 2002, samtidig med at budgettet 2003 skal skrues sammen. Da to gruppeformænd fra A og V Ivan Leth og Bjarne Ravnstrup udtaler sig i avisen på deres gruppes vegne. Der bruges en masse ord, og hvad det fortæller borgerne, ud over at de ikke er enige, kan jeg jo ikke vide. Jeg kender diskusionen de to grupper imellem, da jeg også deltog i mødet den 19. august, som Bjarne Ravnstrup henviser til og nævner også den fremstrakte hånd fra V-byrådsgruppen. (Men - kære Bjarne, var det ikke en knyttet hånd?). Sindal Kommune fik ca. 10 mio. kr. i tilskud som vanskelig stillet kommune, en slags kontanthjælp. Vel er det noget, der luner, men samtidig er vores frihed jo også indskrænket, og det må vi foreløbig lære at leve med. Mit håb på Borgerlistens vegne er, at de store grupper kunne mødes, så alle får et ansvar for budgettet 2003, som skal vedtages i nærmeste fremtid. Inden da kunne jeg ønske en forklaring, som jeg håber, at avisen vil give spalteplads til, så også borgerne får forklaring på spørgsmålet om Vendelbohjemmets byggeri, som er indbygget i budgetterne. Det bliver nok en appel til V-gruppen, da vi er mange udenfor, der ikke forstår den rette sammenhæng. Affødt af et spørgsmål jeg stillede på sidste byrådsmøde, vedr. a conto betaling på byggeriet på Vendelbohjemmet, som udgik fra kommunens kasse. I det store regnestykke - om- og tilbygning til Vendelbohjemmet og tilbygning af kommunekontor - på op i mellem 35-40 mio. kr. fremkommer et overskud på et par mio. kr., som blev lagt ind i budgettet 2002. Dette beløb er også med i forslag til budget 2003, og slutfasen på regnestykket forventes ikke før i 2004. Dette beløb har været grundig diskuteret men benævnes ikke i de to gruppeformænds indlæg, så derfor udbedes høfligst en forklaring og måske så igen mødes med en fremstrakt hånd og ikke med knyttede næver.