SINDs formand er vred på socialudvalget

Troede politikerne ønskede, at frivillige besøgte ensomme psykisk syge

Socialforhold 2. september 2002 08:00

FREDERIKSHAVN: - Jeg troede, vi havde en aftale. Men aftalen var mundtlig. Vi har intet løfte fået på skrift. Formanden for den lokale afdeling af SIND, Aksel Jensen, mener, at politikerne i socialudvalget havde lovet at give den nødvendige støtte til SIND-net, der er et net, som frivillige spænder ud under de psykisk syge mennesker, som ikke har andre at tale med. - Det er en gruppe mennesker, som ingen besøger. De er meget isolerede. Men for at få frivillige til at påtage sig disse besøg, så har de brug for professionel rådgivning. Man er begyndt med ganske få personer. Fire frivillige og fire sindslidende. Men tanken var at initiativet skulle udvides til at omfatte flere. SIND søgte derfor om 43.000 kroner til netværket i starten af 2002. De søgte fra puljen til frivilligt socialt arbejde, 115-midlerne, og fik 15.000 kroner. - Og da vi har brug for 43.000 kroner, søgte vi igen, da der var mulighed for det. Men vi fik afslag, fordi der var tale om det samme projekt. Samtidig fik vi at vide, at vi måtte omprioritere og finde penge til SIND-nettet fra de kommunale tilskud, vi allerede har fået. Og den melding er galimatis for Aksel Jensen. - Hvilke kommunale tilskud skal vi tage pengene fra. Vi har fået 1500 kroner til drift. Resten af tilskuddene er gået til konkrete projekter, og vi kan ikke bare bruge pengene til noget andet end det, de er bevilget til. Konsekvensen bliver i følge Aksel Jensen, at SIND-nettet må lukke. - Og så passer det ikke, når politikerne gang på gang siger, at de er glade for det frivillige sociale arbejde. Socialudvalgsformand Laurids Korsgaard var med til at afvise SINDs ansøgning. - Vi havde en gang taget stilling til projektet og mente, at vi der var penge til at støtte med 15.000 kroner. Vi har ikke lovet Aksel Jensen flere penge. Og intet tyder på, at politikerne vil se positivt på en ny ansøgning fra SIND-nettet. - Der er ikke noget at stille op. I disse sparetider vil vi tværtimod vurdere ekstra nøje, hvad vi vil støtte.

Nyheder udvalgt til dig
Henter artikler...

Nordjyske Plus

Henter artikler...