Hospitaler

Sindslidende er strandet på sygehuset

Færdigbehandlede borgere tvinges til fortsat indlæggelse, da der mangler botilbud. Det vil udvalg ændre

AALBORG:Sidste år var 19 sindslidende fra Aalborg Kommune tvunget til at blive på de psykiatriske sygehuse samlet set i 2775 dage, fordi Aalborg Kommune mangler pladser i midlertidige eller permanente botilbud. Det kostede kommunen 2,2 mio. kr., at borgerne skulle blive på sygehuset efter endt behandling. Fungerende ældre- og handicaprådmand Nils Bell (V) mener, at 19 borgere er alt for mange. - Man kan godt sige, at det er for lang tid, og derfor vil vi også gøre noget ved det, siger Nils Bell. I går besluttede ældre- og handicapudvalget at oprette midlertidigt botilbud på Botilbuddet Kvisten. Målgruppen er voksne sindslidende, der har været indlagt igennem længere tid på psykiatrisk sygehus. Det nye tilbud vil dog ikke kunne tage alle færdigbehandlede, da nogle af de sindslidende har brug for et mere omfattende tilbud med fast nattevagt. I dag er botilbuddet på Gundorfslund 7 et tilbud til yngre middelaldrende sindslidende, som har behov for tryghed og støtte til at klare sig i egen lejlighed. Utidssvarende Men det botilbud vil politikerne nu nedlægge, efterhånden som de nuværende beboere flytter, da der er manglende søgning til stedet, fordi lejlighederne er utidssvarende. Nils Bell mener ikke, at man fuldstændig kan undgå ventelister, men den nuværende situation er ikke acceptabel, mener han. - Vi har pladsgaranti på næste alt, men for den her gruppe, er der ikke nogen, det er måske noget, som vi skal kigge på. I øvrigt har kommunen i forbindelse med kommunesammenlægningen overtaget den såkaldte masterplan fra Nordjyllands Amt, en masterplan, der ifølge Nils Bell bl.a. skal være med til at sikre boliger til de sindslidende. Det var i går ikke muligt at få en kommentar fra formanden for lokalafdelingen af Landsforeningen Sind, Jens Ibsen.