EMNER

Sindslidende får hjælp til rygestop

En overset gruppe rent sundhedsmæssigt får nu hjælp til at kvitte tobakken, det glæder SIND

Mange brugere i kommunens bostøtte- og kontaktpersonstilbud til voksne sindslidende er rygere. Nu har udvalget for sundhed og bæredygtig udvikling besluttet, at der skal sættes ind med en forebyggende indsats i 2009 og 2010, så de sindslidende får hjælp til at smide smøgerne. - Vi kan se, at der er rigtig mange af brugerne, der ryger og som lever usundt. Og man kan sige, at vi nogen gange har glemt sindslidende, når vi taler forebyggelse og sundhed, men det betyder mindst lige så meget for dem, som for andre, siger rådmanden for sundhed og bæredygtighed, Thomas Kastrup-Larsen (S). Helt konkret bliver der uddannet to rygestopinstruktører blandt bostøttepersonalet, ligesom alle ansatte får et kursus. Desuden skal der udarbejdes en folder til brugerne, og der lægges op til en dialog med rygerne om passiv rygning. Når medarbejderne kommer på besøg, vil brugerne også få et tilbud om nikotinerstatning, så der ikke ryges under besøget. Det kræver en anden tilgang, når netop denne gruppe skal have hjælp til at skodde tobakken. - Man skal bruge andre pædagogiske metoder. Det er jo ikke alle, der reagerer lige så rationelt som alle andre. Hjælp til medarbejderne Udover de 460 brugere, så er det også meningen, at projektet skal hjælpe de 74 medarbejdere på området, der generes af, at der ryges i mange hjem. Formanden for lokalforeningen af SIND i Aalborg Jens Ibsen mener, at det er en god ide. - Du har med folk at gøre som i nogen sammenhæng også har været udsat for regelovergreb, skal vi sige det sådan, så er det godt at man kan være pædagogisk. Jens Ibsen mener også, at man kan kalde de sindslidende en overset gruppe, rent sundhedsmæssigt, ligesom han mener, at psykisk sundhed i det hele taget er et overset fænomen. - Det er helt evident, at sindslidende får det dårligere fysisk på grund af det dårlige liv, som de tit får. Alle de tiltag til hjælp med sundheden er af det gode, men det kræver, at man har en dyb forståelse for, at det skal være individets indsats, der hjælper.