EMNER

Sindslidende har behov for støttepersoner

STØTTE: Idet Aalborg Kommune har en politik om brugerindflydelse på sindslidende området vil jeg her skrive om støtte/kontakt personordningen, der mangler ansatte, og har gjort det i en del år. Det kan jeg konstatere, fordi jeg sidder i det centrale Brugerråd i Center for sindslidende. Psykiatrisk Hospital udskriver flere og flere med behov for bostøtte i eget hjem, altså et eller to besøg en gang om ugen fra en støtteperson, der kommer fra kommunen, når de er kommet hjem fra psykiatrisk hospital. For ti år siden var det meget almindeligt, at man var helt overladt til sig selv, det er det heldigvis ikke mere, og i brugerrådet kan vi konstatere, der over en seksårig periode har været en stigning i udskrevne fra tre procent det første år til seks procent det tredje år til 12 procent det sjette år - altså en stigning i behovet på 100 procent hvert andet år i seks år - trods uændret budgetramme. Brugere, der får bostøtte kan klare sig i eget hjem uden at være indlagt. Brugeren får hjælp til samtaler, kontakt med andre, rengøring, madlavning og indkøb, og Aalborg Kommune har en række tilbud til sindslidende, som man også kan benytte sig af. I begyndelsen af en udskrivning er det endog meget svært at klare sig på egen hånd. Jeg taler af erfaring. Det første stykke tid har man behov for megen støtte. Nogle af de udskrevne har mistet kontakten til familie og venner, og dermed helt isoleret sig fra omverdenen. Derfor er det vigtigt, at der er nogen i systemet til at tage over. Det giver kvalitet i dagliglivet og ensomheden er knap så tung at bære. Der er en mening med at komme hjem til sig selv, i stedet for de lange gange, lægemangelen, inaktiviteten og overbelægningen på psykiatrisk hospital. Det er selvfølgelig ikke altid, man er helt færdigbehandlet, derfor er det endnu vigtigere med støttepersoner. Endvidere er der lavet statistik over, hvilket tidspunkt selvmordsraten for sindslidende er højest, og det viser sig at den er 50 procent højere lige efter udskrivningen fra hospitalet. Selvmordsraten blandt sindslidende er i forvejen høj. Den er faldende, jo længere tid der går, efter man er vendt hjem, og derfor er behovet for støtte i eget hjem meget større i udskrivningsfasen fra hospitalet. Behovet falder så med tiden, og nogle kan helt undvære besøg til sidst. Vi har i nogle år givet høringssvar til budgettet og i flere omgange forsøgt at gøre opmærksom på behovet for støttepersoner og derved udvide personalestaben, men det er svært at råbe budgetmagerne op. (forkortet af red.)