Sindslidende skal motiveres til rygestop

Personale og rygende brugere skal finde fælles fodslag.

Mange sindslidende ryger så meget, at de både skader deres eget og andres heldbred.

Mange sindslidende ryger så meget, at de både skader deres eget og andres heldbred.

Selvom det fortsat vil være tilladt at ryge i eget hjem for sindslidende, som får støtte til at bo alene - enten via en kontaktperson eller som led i en bostøtteordning - vil Aalborg Kommune fremover gøre mere for at motivere målgruppen til at kvitte smøgerne. Ældre- og handicaprådmand Tina French Nielsen (V) er godt klar over, at det kan blive en hård nød at knække. Men hun støtter alligevel initiativet, som også bakkes op af forvaltningen for sundhed og bæredygtig udvikling. - Det er fortsat ufatteligt vigtigt, at vi får lov at komme ind og hjælpe de her mennesker, og derfor bygger ordningen også på frivillighed. Men derfor kan vi jo godt opfordre folk til at gøre en mere aktiv indsats for at holde op, understreger hun. Uddanner rygestopinstruktører Ifølge Tina French Nielsen drejer det sig både om at sikre et bedre arbejdsmiljø for de ansatte og støtte sindslidende, som har svært ved at kvitte tobakken. - Det handler jo også om helbred. Både i forhold til brugerne og de ansatte, som ofte udsættes for passiv røg, tilføjer hun. Indsatsen, som omfatter 460 brugere og 74 medarbejder i området for Bostøtte og støtte- og kontaktpersontilbud, skal klæde personalet på, så de bliver bedre til at drøfte problematikken med de sindslidende. Og derfor uddanner man to rygestop-instruktører, der skal fungere som ressourcepersoner og sparringspartnere for det øvrige personale. - Vi får også hjælp af en specialuddannet rygestop-instruktør, og har man brug for det, kan vi også henvise til rygestopkurser i samarbejde med Sundhedscenter Aalborg og Kræftens Bekæmpelse, fortæller Tina French Nielsen. Hun synes selv, det er meget positivt, at der nu bliver taget hul på problematikken. For mange sindslidende ryger desværre så meget, at det truer både deres eget og andres liv og helbred. - Det er stadig ment som et tilbud, så vi kommer ikke og trækker noget ned over hovedet på nogen, understreger hun. - Men det er alligevel vigtigt, at vi kommer i gang med det her. Både af hensyn til brugerne - men også i forhold personalets sundhed og arbejdsmiljø, forklarer hun.