Vold

Sindssyge har for megen frihed mener overlæger

Tvungen behandling en fordel

KØBENHAVN:Flere overlæger efterlyser et opgør med friheden for psykisk syge. Patienternes ret til selv at bestemme medvirker til, at flere danskere bliver ofre for de sindssyges kriminalitet. De sindssyges ret til selv at bestemme vækker også bekymring på landets retspsykiatriske afdelinger, som huser de sindssyge kriminelle, skriver dagbladet Information. - Det er blevet et cirkus at være psykiater. Du kan behandle en lille smule og skal så sende patienten ud igen, siger adm. overlæge Bjørn Holm, der leder Psykiatrisk Center i Glostrup, det tidligere Nordvang. Adm. overlæge Wæhrens, der leder den retspsykiatriske afdeling i Nykøbing Sjælland, mener, at en dom, som tvinger den psykisk syge i behandling, ofte vil være en fordel for den syge. Adm. overlæge Helle Hougaard, der leder landets største retspsykiatriske afdeling, Sank Hans Hospital, mener ligefrem, at samfundet svigter de psykisk syge ved den udstrakte ret til selv at bestemme. Trods overlægernes kritik vil formanden for Folketingets psykiatriudvalg, Inge-Lene Ebdrup (V), ikke ændre på reglerne for de psykisk syges selvbestemmelse. - Tvang er et meget vidtgående indgreb, og der er mulighederne gode nok i dag. Problemet er mere økonomisk - for eksempel at nogle afdelinger for at undgå overbelægning sender patienterne ud, siger hun. Inge-Lene Ebdrup erkender, at de psykisk syge i stor udstrækning er marginaliserede og derfor i risiko for at havne i kriminalitet. En ny opgørelse fra Socialministeriet viser, at 1800 sindssyge personer med alvorlige forbrydelser som voldelige overfald og voldtægter på samvittigheden sidste år fandt vej til de retspsykiatriske afdelinger. Det er flere end nogensinde før og knap fire gange så mange som i 1980, hvor der blev registreret 490 psykisk syge kriminelle. /ritzau/