Fugle

Sjælden fugl på Grenen

SKAGEN:Ornitologer fra hele Danmark og fra Tyskland, Norge og Sverige er på vej til Skagen for at kigge på en gulgrå værling, der for første gang nogensinde er observeret i Nordeuropa. Fuglen, der formentlig kommer fra vinterkvarter i Indien og yngle i sommer i Tyrkiet, er simpelthen kommet 2-3000 km for langt nordpå, formentlig på grund af vejret, der har budt på et varmefremstød fra sydøst. Det var fuglekiggeren Rolf Christensen fra Skagen, der lørdag ved 9-tiden først fik øje på den lille fugl, der fouragerede i de sandede markarealer på Grenen, lidt nord for Drachmanns Grav. På plads på Grenen var NORDJYSKEs fuglespecialist Søren Skov, der begejstret beretter om det sjældne syn: - Vi står nok 100 her på Grenen lige nu og kigger på fuglen, der også på verdensplan er en sjældenhed, lyder det i mobiltelefonen. - Den gulgrå værling yngler kun ganske få steder - et par steder i Tyrkiet samt på den græske ø Lesbos. Den minder i facon og størrelse om en gulspurv, men er mere bleg i farven og grå i hovedet. Den lille fugls retningssans har ikke fejlet noget på turen fra Indien, men varmen fra sydøst har altså fået dens kilometertæller til at gå i udu.