Sjælden fugl trives rigtig godt i Thy

Den sjældne natravn er i fremgang, men er sjældent set for den er aktiv om natten

I fremtidens naturnære skovdrift bliver der færre store rydninger, som hidtil har været med til at skabe gode leveforhold for natravnen i plantagerne i Thy. Arkivfoto

I fremtidens naturnære skovdrift bliver der færre store rydninger, som hidtil har været med til at skabe gode leveforhold for natravnen i plantagerne i Thy. Arkivfoto

Over en periode på 12 år er bestanden af natravne i plantageområderne øget med godt 50 procent til 117 par. Dermed huser plantager og klit- og hedeområder i Thy og Hanherred nu den største bestand af natravne i Danmark, hvor der skønsmæssigt yngler 500-600 par. Skov- og Naturstyrelsen har netop udsendt en rapport om natravnene i Thy. Rapporten er lavet af Niels Odder Jensen, Klitmøller, som i 1995 lavede en tilsvarende registrering af forekomsten af natravne i Thy. - Den første undersøgelse lavede jeg for Dansk Ornitologisk Forening, mens den nye rapport er lavet for Skov- og naturstyrelsen, som ønskede en analyse af, hvordan den nye, naturnære skovdrift vil påvirke bestanden af natravne fremover, fortæller Niels Odder Jensen. Stormfald Når bestanden af natravne i Thy er vokset over de seneste år, skyldes det blandt andet at store områder i plantagerne er ramt af stormfald, ligesom der er ryddet store arealer. Det har skabt ideelle forhold for natravnene. - Fremover skal skovdriften lægges om til naturnær skovdrift. det betyder blandt andet, at der om nogle år ikke længere bliver fældet store sammenhængende skovarealer, hvor der nyplantes. Fremtidens skovninger bliver i form af såkaldt ¿plukhugst¿, hvor rydningerne bliver mindre og dermed mindre attraktive for natravne, siger Niels Odder om det, han betegner som et dilemma mellem ønsket om at tilgodese en ny driftsform i skoven, som på sigt vil skabe nogle skovområder med et langt mere alsidigt dyre- og planteliv og samtidig tage hensyn til natravnen, som trods fremgangen i Thy fortsat er en sjælden fugl. Både her i landet og i udlandet. I Skov- og Naturstyrelsen er man opmærksom på det forhold, Niels Odder Jensen beskriver, og ifølge styrelsens nyhedsbrev ¿Naturnyt¿ kan det komme på tale at indrette fremtidens skove i Thy, så der til stadighed er både bare pletter og lysåbne områder, som er natravnenes foretrukne opholdssteder. Niels Odder Jensen har optalt bestanden af natravne i seks skovområder, Stenbjerg, Torup, Vilsbøl, Tved, Hjardemål og Vester Tvorup. Opgørelsen viser, at Vester Tvorup med 36 registrerede par, er det bedste sted at se natravnen - eller i det mindste høre fuglen, der kan være svært at se, fordi den som navnet siger, er aktiv om natten. I Hjardemål er bestanden af natravne vokset med 200 procent fra Niels Odder Jensen talte den i 1995 til at lavede sin registrering sidste år. Dermed er plantageområderne her det sted Skov- og Naturstyrelsen Thy¿s område, hvor bestanden er vokset mest. I en prognose for bestandens udvikling frem til 2020 vurderer rapporten, at områdets samlede bestand af natravne bliver mindre alt afhængig af, i hvilket omfang de kommende års skovdrift tager hensyn til natravnens leve- og ynglemuligheder.