Sjælden lappedykker i privat sø

Gråstrubet lappedykkerpar yngler tæt ved ejendom i udkanten af Nørager by

NØRAGER:Bygningsinspektør Folmer Kjeldsen og hans familie kan i øjeblikket glæde sig over et sandt fugleeldorado i en selvdannet sø tæt på deres lystejendom på Solhøjvej i Nørager. - I år er der usædvanlig mange forskellige fugle i søen, både adskillige gravænder, tre par blishøns samt et par gråstrubede lappedykkere med to unger, forklarer Folmer Kjeldsen. Lappedykkerne er en smule sjældne, fordi der kun yngler omkring 1000 par af arten i Danmark, primært øst for Storebælt. Parret ankom ifølge Folmer Kjeldsen i foråret, da de jog et par andre af arten lille lappedykker væk fra søen. - Siden har parret fået to unger, som de hver især nu fodrer, fortæller Folmer Kjeldsen. Selvdannet sø Da familien overtog ejendommen i 1985, var der allerede et lille vandhul på stedet. I perioder har det næsten været udtørret om sommeren, men de sidste par har søen vokset sig stor og ligger nu med den ene bred tæt på læbæltet langs Solhøjvej. - På en eller anden måde er drænrørene i marken gået i stykker, og jeg har på ingen måde forsøgt at udbedre dem. Sammen med den øgede vegetation på søbunden må det være årsagen til, at søen er vokset så meget, erklærer Folmer Kjeldsen. Ideelle bundforhold Folmer Kjeldsen og hans familie er meget imponeret af de usædvanlig mange forskellige arter af ynglende fugle i deres helt private sø ved indkørslen til ejendommen. Blandt andet har gravænderne omkring 30 ællinger i alt, hvoraf enkelte kuld er udruget i reder i de tilstødende kornmarker. Han har dog ingen forklaring på, at de mange arter kan leve tæt op ad hinanden i søen. - Eneste bud er, at søen med en dybde på mellem 1,2 og halvanden meter på midten samt let skrånende bredder sammen med den megen vegetation på bunden giver de helt ideelle rammer for de forskellige arter af fugle i søen, mener Folmer Kjeldsen.