Sjælden sag om vold mellem far og søn

Trods faderens uvilje blev hans søn tiltalt for vold mod faderen en aften i april.

Sagen om de tre politiskud en aften i slutningen af april, handlede også om en dengang 19-årig søns vold mod hans 57-årige far. Selv om faderen ikke ønskede sønnen straffet for vold, skete det på åben gade, og derfor valgte politiet at sagen skulle køre til ende i retssystemet. Advokat Carsten Lyngs forklarede i sin procedure, at det var urimeligt at sende hans klient bag tremmer, da skaderne på den 20-åriges far åbenbart var meget begrænsede, selv om beskrivelsen af episoden lød voldsom. Den 20-årige havde slået flere gange med knytnæver og havde også trådt på faderen, mens han lå ned, og så havde han også slået faderen, mens han lå på en båre. Det hele var begyndt som et skænderi mellem den 20-årige og hans lillebror uden for ¿Sir Henrys Pub¿ i Hanstholm Centeret, og så havde faderen blandet sig, hvorefter den 20-åriges vrede var gået ud over faderen. På det tidspunkt var både politi og ambulance tilkaldt, men det opdagede den 20-årige først, da en kvinde, som havde siddet og snakket med ham, mens han sad på en stol, blev bedt om at gå til side, og den 20-årige så en politibetjent stå foran sig. Efter den oplevelse var der så en debat i retslokalet omkring en stol, som den 20-årige i første omgang var tiltalt for at ville slå faderen med, mens denne lå fastspændt på en ambulancebåre. Den 20-årige forklarede, at han blot tog den med sig for at ville sætte sig ved faderen, men i stedet endte det med, at han gik hen og slog faderen i brystet. Stolen blev taget ud af det endelige anklageskrift, som oprindeligt var baseret på en domsmandssag, men som anklager og forsvarer var enige om skulle ¿skæres til¿ som en tilståelsessag uden brug for vidner og en større omgang dokumentation. Og så var begge sider af retslokalet enige om, at retspraksis i voldssager mellem far og søn er stort set ikke-eksisterende, da den slags som regel ikke kommer uden for - så at sige - hjemmets fire vægge. Trods det ville anklageren have den 20-årige ubetinget i fængsel, mens Carsten Lyngs holdt fast i, at den 20-årige både var ustraffet og så også hårdt ramt af det, der fulgte efter volden: Nemlig tre pistolprojektiler, som har betydet, at den 20-årige er sygemeldt på ubestemt tid med et meget dårligt ben. Dommeren valgte en straf, som så at sige lå midt imellem: 60 dages fængsel med de 40 betinget og så tilsyn af Kriminalforsorgen med mulighed for behandling for misbrug. Den 20-årige kunne ikke umiddelbart forholde sig til dommen og valgte betænkningstid.