Lokalpolitik

Sjælden sommerfugl kan vælte byggeplaner

Danmarks Naturfredningforening klager til Naturklagenævn. Forekomsten af en sjælden sommerfugl i Pikkerbakkerne kan gå hen blive en alvorlig hindring for opførelsen af museet og oplevelsescentret Bangsbo Fort.

FREDERIKSHAVN:Gennem ti år har kredsen bag Bangsbo Fort kæmpet for at rydde hindringer for byggeplanerne i bakkerne af vejen. Kampen har været lang og sej, for tunge instanser som Planstyrelsen og Skov- og Naturstyrelsen, amtskulturmiljørådet og Danmarks Naturfredningsforening satte sig imod. En efter en blev myndighederne taget i ed. Men misteltenen kan vise sig at blive dagsommerfuglen guldhale, som Danmarks Naturfredningsforenings lokalkomite nu hiver frem i en indsigelse til Naturklagenævnet. Guldhalen er ikke en hvilken som helst sommerfugl. Den er optaget på Skov- og Naturstyrelsens rødliste over sjældne arter. På listen kategoriseres den som "sårbar". Guldhalen har sin nordligste udbredelse netop i overdrevene omkring Pikkerbakkerne. Ellers findes den kun spredt i Sønderjylland og enkelte steder i Østjylland langs Lillebælts kyster, anfører formanden for Danmarks Naturfredningsforenings lokalkomite i Frederikshavn, Carsten Pedersen. Opførelse af museumsbygningen og nyanlæg af vej og parkeringsplads i området vil gå hårdt ud sommerfuglens levesteder i tilknytning til de værdifulde overdrev i området, anfører han. Han peger desuden på, at overdrevene rummer en bestand af sjældne orkideer af arterne plettet gøgeurt og bakkegøgelilje, som begge er fredede. Men også landskabelige hensyn taler mod etablering af museet, mener lokalkomiteen, der betegner den planlagte 12.5 meter høje museumsbygning som skæmmende og visuelt ødelæggende for udsyne, når man kører ud af Frederikshavn mod syd. Lokalkomiteen anfører, at bygningen kommer til at ligge i kystnærhedszonen, som efter planloven skal friholdes for byggeri, der ikke er afhængig af kystnærhed. Gunnar Vork, der indtil for kort tid siden var formand Fonden Bangsbo Fort, siger, at indsigelsen kommer helt bag på ham. - Jeg troede, det var et forhold, som amtet havde undersøgt, og det undrer mig, at naturfredningsforeningen ikke har bragt forholdet frem tidligere. Vork har tvært imod haft opfattelsen af, at lokalkomiteen lige fra første offentlige møde var postitivt indstillet til Bangsbo Fort. Efter hans vurdering vil indsigelsen medføre, at uret sættes i stå med hensyn til næste fase af etablering af Bangsbo Fort, nemlig finansieringen, indtil Naturklagenævnet har truffet afgørelse i sagen. En afgørelse kan trække ud i adskillige måneder.