Energiselskaber

Sjældent danskere må undvære strøm

Når det gælder forsyningssikkerhed er vi langt fra amerikanske tilstande

AALBORG:Et strømsvigt som det, der torsdag aften lammede den amerikanske og canadiske østkyst, vil også kunne forekomme i Danmark. Men risikoen er beskeden. - Vi har haft strømsvigt, der i forhold til befolkningstal i omfang kan sammenlignes med det amerikanske, men i kraft af et langt mere robust elsystem er risikoen for, at det sker væsentligt mindre end i USA. Tilsvarende vil konsekvenserne være langt mindre fatale, siger Per Andersen, informationschef for Eltra, der som driftselskab for 400 kilovolts-nettet har det overordnede ansvar for elforsyningen. Når han ikke kan garantere, at omfattende strømsvigt ikke rammer danskere, skyldes det bl.a. erfaringen fra 27. december sidste år, hvor en million jyder var uden strøm i tre morgentimer. En kortvarig fejlfunktion i et relæ fik et relæ et andet sted på højspændingsnettet til at stå af, og på få sekunder gik Nord- og Midtjylland i sort. - Det var et af de sammenfald af uheldige omstændigheder, vi betragter som usandsynlige, men som alligevel indtræffer med års mellemrum. Erfaringsmæssigt ca. hvert 12. år, siger Per Andersen, der tilføjer, at de investeringer, der skulle til for at opnå 100 pct.s sikkerhed, ville være for store i forhold til de relativt overskuelige konsekvenser, danske strømafbrydelser hidtil har ført med sig. Robust dansk elnet - Sammenlignet med herhjemme er det amerikanske elsystem langt mere sårbart, og derfor lever amerikanerne med større risiko for strømafbrydelser, siger Per Andersen. Ifølge informationschefen er det danske elsystem mere robust, såvel hvad angår produktion som transport af strøm. Først og fremmest råder den danske elsektor over forholdsmæssigt langt større reservekapacitet, end den amerikanske. Årsagen til det aktuelle strømsvigt menes at være et udfald på et atomkraftværk, hvorved der er skabt en ubalance i elsystemet, som har fået værk på værk til at falde ud. Herhjemme skulle et enkelt værks udfald ikke have samme konsekvens. - Vi har altid så stor kapacitet i reserve, at det ikke giver problemer, hvis et enkelt kraftværk falder ud. Selv et uventet stop på den største produktionsenhed i vores område, Enstedværket på 600 megawatt, vil ikke udløse mere end et glimt i lamperne ude hos forbrugerne, siger informationschefen. Det er de store Elsam-ejede kraftværkers opgave at sikre, at der altid er balance mellem produktion og efterspørgsel. Skulle det blive nødvendigt, er det muligt med sekunders varsel at trække på produktionskapacitet i Norge, Sverige og Tyskland. Varme trækker strøm - USA har ikke i samme grad opbygget kapacitet, og for tiden lider landet under en varmebølge, der får de mange airconditionsanlæg til at køre på fuld tryk. Den situation har måske sat alle reserver i drift, og falder ét værk ud, falder spændingen på nettet, hvilket får andre værker til automatisk at stå af, og på på sekunder breder strømsvigtet sig. Men som sagt er vi herhjemme godt rustet i forhold til den slags, siger han. Per Andersen påpeger dog, at et stort udfald på værker i Tyskland og Holland i værste fald vil kunne trække Danmark med sig ned. Når først elsystemet går ud af drift, er det en tung proces at få systemet i gang igen. Især a-kraftværker tager lang tid at få genstartet. Dertil kommer, at alle forbrugerne atter skal kobles ind på elsystemet Førnævnte jyske strømsvigt skyldtes fejl på elnettet, men også på det punkt er vi bedre kørende, end amerikanerne, der efter Per Andersens vurdering presser systemet til kanten. - I lighed med herhjemme, er borgerne modstandere af elmaster, og dereres system er derfor meget sårbart, siger han, der vedrørende Eltras egne forhold tilføjer, at forsyningsssikkerheden i Jylland bliver markant bedre, når den 400 kilovoltsforbindelse, der i øjeblikket skyder op fra Århus til Aalborg står færdig.