Aalborg

Sjældent kampvalg

AALBORG: Der har vel været flere kampvalg i det gamle Sovjet end til bestyrelsen i AaB A/S. Tingene er som regel klaret af på forhånd, for de store aktionærer har så mange stemmer, at det er umuligt for den lille aktionær at blive valgt. Leif Christoffersen gjorde dog et ihærdigt forsøg og udfordrede Ole Mølgård og bestyrelsens kandidat, Finn V. Nielsen, til et kampvalg. Forinden havde han martret bestyrelsen med flere velargumenterede punkter i et indlæg, der høstede et ikke ubetydeligt bifald. Leif Christoffersen er cand. merc og underviser i nationaløkonomi og afsætning ved Aalborg Handelsskole. Han var også på talerstolen efter et kæmpeunderskud i 2002 under overskriften "pengene fosser ud af kassen", og denne gang indledte han så med: - Hvordan synes I egentlig selv det går ? Han var bestemt ikke tilfreds med formandsberetningens "ikke tilfredstillende" til regnskabet og mente, at "helt klart uacceptabelt" passede bedre og omskrev til 03 på 13-skalaen. Han gav ros til sponsorplejen og de frivillige kræfter i AaB, men rettede derefter en lammende kritik til en stribe ømme punkter i regnskabet. Formand Ole Mølgård var ydmyg i sit svar fra talerstolen, kaldte det for en fair fremstilling og gav samtidig udtryk for enighed i stort set alle Leif Christoffersens kritikpunkter. Med den ballast foreslog handelsskolelæreren sig selv til bestyrelsen vel vidende, at han nok ikke havde de helt store chancer. - Jeg har selv 300 stemmer, og min makker har 12, så jeg er da på vej, mente Leif Christoffersen, og han kunne da også glæde sig over næsten 100.000 stemmer. Det rakte bare ikke så langt over for 872.139 til Finn V. Nielsen og 792.795 til Ole Mølgård. HP