Sjovere og nemmere?

Det er ikke altid sjovt at være naturfagslærer i den danske folkeskole. Seneste nedtur var den længe ventede PISA-undersøgelse, som igen placerer danske elever nær bunden, og værst ser det ud i naturfag.

Faget natur/teknik blev indført i 1994, naturfagene som sådan blev dermed tilført flere timer. De testede elever har haft natur/teknik fra i hvert fald 2. kl., så denne gang kunne man have håbet på bedre PISA-resultater i naturfag. Ak, sådan skulle det ikke gå. I sådan en situation søges syndebukke. Hvem er nærmest? Naturfagslærerne! Men det er ikke rimeligt. Nok står det galt til med naturfagsresultaterne, men skylden kan lægges andre steder end på lærernes skuldre. På en del skoler er det ikke naturfagligt uddannede lærere, der underviser i natur/teknik. De skoler hylder et få-lærerprincip, som kan have pædagogiske fordele, men så sandelig også ulemper. Ofte er det dansk- eller matematiklæreren, som underviser i natur/teknik, uanset om vedkommende har faglige forudsætninger herfor. Mærkeligt er det ikke, at natur/teknik af nogle er omdøbt til natur/panik! Manglende faglige forudsætninger hos natur/teknik lærerne er ikke et nyt problem. I 1997 konstaterede LUNT-undersøgelsen at mange lærere i faget ikke havde tilstrækkelig naturfaglig baggrund – og at et stort flertal af dem mente, at have behov for efteruddannelse. Man kunne så forvente tilstrømning til efteruddannelse i natur/teknik. Men tro om, for skoler og kommuner har generelt prioriteret andre efteruddannelsestilbud! Dette skal ses i lyset af at natur/teknik blev indført som linjefag på seminarierne så sent som i år 2000 – dvs. at det først er nu at linjeuddannede lærere i natur/teknik er begyndt at få ansættelse på skolerne. I faget natur/teknik 1.-6. kl. introduceres naturfag, og dér etableres det faglige fundament, som geografi, biologi og fysik/kemi i 7.-9. kl. skal bygge på. Mange af de naturfagslærere, som jeg er i kontakt med, giver udtryk for at eleverne er dårligt fagligt rustede, når de starter i 7. kl. Det bekræfter eleverne selv i en undersøgelse lavet af DPU i 2001. De siger bl.a., at der ikke rigtig bliver stillet krav til dem i natur/teknik, at de ikke rigtig lærer noget, og de kan ikke se sammenhæng mellem natur/teknik og naturfagene efter 6. kl. Det er da ikke så mærkeligt, at vi klarer os dårligt i naturfag, hvis den grundlæggende naturfagsundervisning er for ringe? Det kan man ikke kun bebrejde lærerne, men det gør den almindelige stemning alligevel, og det er hverken retfærdigt eller sjovt! Ofte har natur/tekniklærere ikke et faglokale, de må undervise i hjemklassen. Eftersom natur/teknik er et praktisk og eksperimenterede fag, er N/T-læreren nødt til at slæbe materialer og forsøgsudstyr op og ned ad gangene før og efter hver lektion – hvis skolen da overhovedet har tilstrækkeligt forsøgsudstyr, og læreren ikke er nødt til at tømme køkkenskabe og brændeskur hjemme hos sig selv for at forsyne eleverne med materialer. Det er hverken sjovt eller nemt. Men der er lyspunkter. En del kommuner og skoler har fanget signalerne om, at der skal gøres noget for naturfagene. Der bygges faglokaler, og efteruddannelse af lærerne er ved at komme i gang. Der ér skoler, der står som lysende sole i det mørke og mismod, der ellers har sænket sig over naturfagsundervisningen. Som led i tilbud om lærernes efteruddannelse har vi fra Hjørring Seminarium under CVU-Nordjylland, gennem halvandet år samarbejdet med flere skoler i Nordjylland. Personligt samarbejder jeg for tiden med 3 skoler, hvor det helt og aldeles er lykkedes at vende den triste stemning. Det drejer sig om Bagterpskolen i Hjørring, Bindslev Skole og Gug Skole. Her er ledelse og lærere gået sammen om at gøre naturfagsundervisning til et indsatsområde. Man har oprettet naturfagsråd, som skal være lokomotivet i udvikling af naturfag. Faglokaler bliver bygget, lærere får efteruddannelse, og de kan søge faglig hjælp hos hinanden gennem et system af ressourcelærere. Der er lavet lokale læseplaner for natur/teknik, og læseplaner for naturfagene i 7.-9.kl. er på vej. Og stemningen hos naturfagslærerne i top. Naturfagslærerne fra de tre skoler har de sidste par år deltaget i udviklingsarbejder i naturfag udmeldt af Undervisningsministeriet, og de har gennem det sidste år givet oplæg om deres arbejde på flere landsdækkende konferencer – og jeg skal hilse og sige, at det de kan, lærerne fra Bagterp, Bindslev og Gug, det gøres ikke bedre nogen steder i landet! Hvorfor? – Fordi det er blevet sjovere og nemmere at undervise i naturfag på de tre skoler. Per Buskov er lektor i natur/teknik på Hjørring Seminarium, Skolevangen 45, Hjørring.