EMNER

Sjusk med omdeling

Dårligere service trods stadigt stigende priser er det, man hele tiden oplever med postleveringerne fra Post Danmark. Det gælder både almindelige breve og pakker. På en måned er to pakker "bortkommet", og det har været nødvendigt med efterlysninger på pakkerne.

Den ene pakke blev registreret 27. december 2007 i Taulov pakkecenter, hvorefter der intet skete med pakken, og den blev efterlyst. Pludselig 9. januar 2008 blev den registreret til omdeling i Taastrup, trods det, at den skulle afleveres i Nørresundby. Så er det, man spørger sig selv: ¿Hvor er min pakke?¿. Den anden pakke er afsendt 28. november 2007, men er aldrig dukket op nogen steder. Også denne pakke er nu efterlyst. Almindelige breve kommer meget tit aldrig frem, og mange gange opdager man det først, når der kommer rykkere på regninger, som vi burde have modtaget. Det er brandirriterende at betale alle disse rykkergebyrer, ¿bare¿ fordi Post Danmark sjusker med udbringningen af post. I skrivende stund venter på et brev, som jeg ved er afsendt til mig 15. januar 2008, 17. januar var det heller ikke med postomdelingen. Mon det nogensinde kommer? Der er også eksempler på, hvordan breve kommer retur til afsender, fordi adressat pludselig er ubekendt, selv om vedkommende bor på samme adresse, som hun har gjort i mange år, samt breve som bliver sendt til afsender (altså at man læser på den forkerte side af kuverten). Og hvad med omdelingen af pakker? Kan man dog ikke få at vide, om man skal vente sin pakke i formiddagstimerne, eller om den først kan ventes med aftenomdelingen? Spørger man (den i øvrigt meget søde pakkepost) får man det svar, at pakken kan forventes i tidsrummet 8.00.21.00. Dvs. at man skal sidde hjemme hele dagen for at vente på sin pakke, og der kan man så sidde flere dage i træk og vente for til sidst at opleve, at pakken aldrig kommer! Det bliver værre og værre med Post Danmarks sjuskeri med ¿vores¿ breve og pakker, og alligevel skal vi betale mere og mere i porto. Et alm. ¿lille¿ brev er nu helt oppe i 5,50 kr. og den mindste pakke koster nu den nette sum af 70 gode danske kroner. Og så bruger man tid og penge på at sende den lille ¿flap¿ ud som hedder ¿Med Rundt¿. Sikke dog et spild af penge. Det var bedre, at man droppede det skrammel og satte portoen ned. Magen til spild har vi da aldrig set, og så er de oven i købet udstyret med adresse. Vores tillid til Post Danmark er helt forsvundet, og vi tør overhovedet ikke stole på, at det, vi sender eller venter modtaget, nogen sinde kommer frem. Man tør jo slet ikke sende noget som helst med en lille smule vigtighed af sted, da man slet ikke kan stole på, at det rent faktisk når frem til modtager. Og stakkels stakkels postbude, at de skal lægge øre til alt vores brokkeri over forsvundne breve og pakker. De gør, hvad de kan og er meget søde. Mit store håb er, at der kommer nogen på banen, som kan bryde Post Danmarks monopol på omdelingen af breve og pakker.