EMNER

”Ská de da søkkel?”

Forleden kunne man i Nordjyske under Brovst læse, at der skal spares 5 af 8 hjemmesygeplejersker i Brovst Kommune. En helt uhyrlig besparelse, som man ellers kun kan læse om fra én eller anden bananrepublik. Min familie og jeg har gennem nogle år været afhængig af hjemme- og sygepleje både på sygehusene i amtsregi og fra hjemme-og sygeplejen kommunalt. Det har været en helt utrolig hjælp, som man kun kan berømme. Man kan nu læse, at en del af de, der hidtil har fået hjælp, f.eks. skal transportere sig til sygeplejen i Brovst fra deres bopæl. Man fristes til at spørge med Knud Jespersen, der for mange år siden i Folketinget spurgte: ”Jamen ská de da søkkel?” i en debat om trafik. Man skal huske, at mange ældre og syge ikke er i stand til at køre bil, hvilket vil betyde, at de i så fald skal transporteres via taxa eller Falck. Det vil naturligvis betyde en udgift, som man ikke har i dag, hvor sygeplejen kommer i deres hjem. Alle jeg har talt med om denne sag her i kommunen er enige om, at skulle man i stedet betale lidt mere i skat, så ville man gerne det, for at undgå denne besparelse. Det har intet at gøre med, om det er en sygeplejerske eller en social- og sundhedsassistent, der kommer til én, nej, det er blot utroligt, at man i Brovst kan finde flertal for en sådan besparelse. Det vil vælgerne huske på valgdagen - herfor garanteres! Man bør nok lige tage dennne sag op til fornyet overvejelse. Med venlig hilsen Kurt Rasmussen Ørnevej 27, Tranum 9460 Brovst