Egense

Skån Egholm

Mogens Thykjær, Mou, argumenterer (8.9.) for, at den tredje fjordforbindelse skal gå over Egholm for derved bl.a. at sprede røg og forurening mere retfærdigt.

Han mener sig enig med mange andre i dette synspunkt. At tage mange andre ikke-navngivne til indtægt for et synspunkt som dette forekommer meget manipulatorisk, for hvem har han mon spurgt, og på hvilken måde har han formuleret sit spørgsmål om dette emne? Jeg er for nylig blevet gjort opmærksom på, at Mogens Thykjær i sin ripost opfordrede mig til selv at skaffe mig en vennekreds, der kunne udgøre et spørgepanel for mig i spørgsmålet om en tredje forbindelse i Aalborg-området over Limfjorden. Jeg kan nu oplyse, at jeg har fulgt opfordringen, og at jeg fra flere af dem har fået støtte til mit forslag om at lade en tredje forbindelse bygge over Limfjorden fra enden af Karolinelundsvej på Aalborg-siden til Nordre Havnegade/Engvej på Nørresundby-siden. Fordelene vil være mange, men her skal blot nævnes, at den nuværende trafikmængde i givet fald vil blive fordelt på tre forbindelser i stedet for nu to. En ny lavbro vil i situationer, hvor enten Limfjordsbroen eller Tunnelen er helt eller delvist lukket, kunne bidrage væsentligt til trafikkens afvikling i stedet for som nu, hvor trafikanter ifølge dagspressen i stressende situationer har set sig nødsaget til at køre helt til Egense/Hals færgen for at passere fjorden. En forbindelse mellem Nørresundby og Aalborg kunne betyde erhvervsmæssig vækst for begge byer, og sidst men ikke mindst vil vi kunne bevare naturperlen Egholm uskadt til gavn for både den nulevende slægt samt de kommende generationer. I håbet om at de, der deler mine synspunkter, vil se sig i stand til at afse tid til at deltage i denne debat, inden det uigenkaldeligt er for sent.