Skån Egholm

Det har været interessant at følge debatten vedrørende forslag til forbedring af trafikken over/under Limfjorden.

Mange forslag har været fremme og efter min mening også forslag, som bør undersøges nærmere, bl.a. udbygning af et tredje motorvejsspor, både syd og nord for tunnellen. Ligeledes har flere debattører være fremme med forslag om elektronisk regulering af trafikken, specielt i myldretiden, hvor selv små uheld hurtigt danner lange bilkøer. Alene disse beskedne løsninger vil betyde en langt bedre afvikling af trafikken. Men det, der for alvor vil løse problemerne, vil være indførelse af roadpricing, et afgiftssystem, hvor der betales for kørt kilometer samtidig med hvor og hvornår, der køres. Altså en opfordring til at vælge et passende tidspunkt eller måske slet ikke køre! Såfremt vores politikere har mod til at indføre dette system, bør de samtidig beslutte at udbygge det kollektive trafiksystem, så det én gang for alle kommer til at fungere. Det kan så passende finansieres via taksterne fra roadpricing-systemet. Jeg er helt klar over det ramaskrig, som bilejerne vil komme med, men hvis vi mener noget alvorligt med at nedbringe CO2-udledningen og ønsker en bedre tilværelse for vores børn og børnebørn, ja, så må vi gribe til radikale midler og den trafikale sektor er en alvorlig miljøsynder. Og så kære politikere: Skån så Egholm for den motorvejsforbindelse! Vi har alle brug for denne naturperle!